Causual. Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2025 med budsjettkonferanse på Klækken hotell i mars.
Causual. Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2025 med budsjettkonferanse på Klækken hotell i mars.

Rapport om statsbudsjettet: Enkeltsaker og omkamper overskygger helheten 

Utarbeidelsen av statsbudsjettet preges av utydelige prioriteringer, at for mange saker løftes til regjeringens bord og for lite helhetlig og strategisk tenkning. Nå vil både byråkrater og politikere ha endringer.

Finansdepartementet ønsker å vurdere hvordan dagens budsjettprosess kan innrettes for å legge best mulig til rette for godt opplyste politiske prioriteringer. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk derfor i oppdrag å kartlegge hvordan dagens prosess med å utarbeide statsbudsjettet fungerer.

I rapporten har DFØ intervjuet politikere fra ulike regjeringer og ansatte i departementene og underliggende virksomheter. Det er også gjort en mindre kartlegging av budsjettprosessene i Danmark og Sverige.

Dagens prosess med å utarbeide statsbudsjettet beskrives som velfungerende og forutsigbar, ifølge rapporten. Samtidig peker informantene i undersøkelsen på at prosessen preges av utydelige prioriteringer, at for mange saker løftes til regjeringens bord og for lite helhetlig og strategisk tenkning.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS