Samfunnsstyring

Stortingspresident Masud Gharahkhani mottar NIMs årsmelding for 2023 fra styreleder Trine Skei Grande og direktør Adele Matheson Mestad.

– Svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep

Tvangsbruk i eldreomsorgen og for dårlig krisesentertilbud for voldsutsatte kvinner er blant påpakningene Stortinget får i årsmeldingen fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Publisert Sist oppdatert

I dag overleverte NIMs styreleder Trine Skei Grande og direktør Adele Matheson Mestad fem anbefalinger til Stortinget, deriblant en anbefaling om å styrke krisesentertilbudet.

For å bedre menneskerettighetssituasjonen i Norge, fremmer NIM fem anbefalinger til Stortinget, innenfor temaene:

  • Tvangsbruk i eldreomsorgen

  • Krisesentertilbud til utsatte grupper

  • Psykisk syke innsatte i fengsel

  • Klima og urfolk

  • Menneskerettigheter og ny teknologi

Anbefalingene presenteres i årsmeldingen «Menneskerettighetene i Norge 2023».

– Flere av anbefalingene knytter seg til sårbare grupper som ikke får rettighetene sine realisert godt nok. Det er alvorlig, sier styreleder Trine Skei Grande, i en perssemelding.

– Dette året har det vært svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det, sier direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Adele Matheson Mestad.

Partnerdrap

I 2023 ble 38 personer drept i Norge, og unormalt mange drap har preget de første månedene av 2024. I flere av sakene var den mistenkte partner eller ekspartner med offeret. Partnerdrapsutvalgets gjennomgang av tidligere saker viser at mange av partnerdrapene var «varslet». Norge har fått internasjonal kritikk for at krisesentertilbudet ikke er godt nok, og flere rapporter har pekt på store mangler, særlig for utsatte grupper.

– Stortinget må sikre ivaretakelse av plikten etter menneskerettighetene til å beskytte enkeltindivider mot vold og overgrep. Krisesentrene er et av de viktigste tilbudene for voldsutsatte, og et effektivt virkemiddel i arbeidet med å forebygge partnerdrap. Vi anbefaler at myndighetene sikrer et likeverdig og tilstrekkelig tilbud, også til utsatte grupper. Jeg håper virkelig Stortinget følger opp denne anbefalingen, sier Mestad, i pressemeldingen.

Flere utfordringer på menneskerettighetsfeltet

NIMs direktør peker på at det fremdeles er en lang vei å gå når det kommer til innsattes rettigheter. I 2023 fikk blant annet forholdene ved Bredtveit fengsel mye oppmerksomhet etter at en kvinne tok livet sitt foran andre innsatte.

I 2023 ble det også avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsbruk overfor sårbare eldre på sykehjem. Situasjonen ser ikke ut til å ha bedret seg de siste årene.

– Dagens praktisering av tvungen helsehjelp i eldreomsorgen er mangelfull, og oppfyller i mange tilfeller ikke menneskerettslige krav til vurdering av pasientens samtykkekompetanse, sier Mestad.

TEMA: Menneskerettigheter

I fjor høst hadde Dagens Perspektiv en egen artikkelserie om menneskerettigheter i Norge. Der brakte vi blant annet et større intervju med NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

Artikkelserien byr på både Fosen-aksjonister, hvordan kommunene behandler funsjonshemmede og juridiske og politiske betraktninger om hvorvidt det kan bli for mange rettigheter.

Hele artikkelserien finner du her.

Powered by Labrador CMS