Annonse

menneskerettigheter

Uken som gikk

Funksjonshemmedes rettigheterNår prinsipper blir dyre, viser politikken sitt sanne ansikt

Regjeringspartiene brukte alle bortforklaringene i boka for å hindre at funksjonshemmedes rettigheter ble en del av norsk lov. Den viktigste årsaken til motstanden ønsket de ikke å bruke så mye tid på: penger.

Menneskerettighetene skal tvinges inn i alle deler av næringslivet

– Vi må ikke komme med en tullelov som fører til mer byråkrati. Vi må ha en lov som fungerer etter hensikten.

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

FN kritiserer måten vi behandler funksjonshemmede her i landet. Det forskjellsbehandles og brukes tvang. Regjeringen lover nå ny handlingsplan allerede i år.

Synspunkt

Menneskerettighetene og den liberale verdensorden under press

Flere eksperter har proklamert den internasjonale liberale ordens død. Det inkluderer også menneskerettighetsregimet som ble førende da FN vedtok sin Menneskerettighets-erklæring i 1948, skriver Joseph S. Nye.

Synspunkt

Menneskerettighetene og den liberale verdensorden under press

Flere eksperter har proklamert den internasjonale liberale ordens død. Det inkluderer også menneskerettighetsregimet som ble førende da FN vedtok sin Menneskerettighets-erklæring i 1948, skriver Joseph S. Nye.

Halvparten av kommunene rapporterer om tvangsbruk i omsorgstjenesten

1 prosent av brukerne i omsorgstjenesten ble utsatt for tvang i fjor.

LederFlyktninger som veiskille

Flyktningene endrer Europas selvforståelse. I forsøket på å stenge grensene så godt det lar seg gjøre, settes menneskerettigheten til side og Europa er i ferd med å oppgi rollen som veiviser for verden, skriver Magne Lerø.

LederFlyktninger som veiskille

Flyktningene endrer Europas selvforståelse. I forsøket på å stenge grensene så godt det lar seg gjøre, settes menneskerettigheten til side og Europa er i ferd med å oppgi rollen som veiviser for verden, skriver Magne Lerø.

Lanserer Flyktningpartiet– Å snakke om flyktningene har blitt en tapersak blant partiene

Tirsdag lanserte Amnesty Norge «Flyktningpartiet» får å få flere politikere og beslutningstakere å tørre å snakke om hvordan vi sammen kan skape trygge løsninger for mennesker på flukt.

Listhaugs hijabforbud kan være menneskerettsstridig

Menneskerettighetene hindrer ikke et forbud mot hijab i skolen, men integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) begrunnelse kan skape trøbbel.

LederAnti-demokratene i EU

Det er uakseptabelt at politikere tar styring over domstolene. EU mister sin troverdighet om de lar Polen demontere sitt demokrati uten å innføre sanksjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

LederAnti-demokratene i EU

Det er uakseptabelt at politikere tar styring over domstolene. EU mister sin troverdighet om de lar Polen demontere sitt demokrati uten å innføre sanksjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

LederSolbergs taushet

Det er forståelig, men like fullt pinlig at Erna Solberg velger å være taus om fredsprisvinner Liu Xiaobo. For regjeringen er det tydeligvis det som tjener Norges økonomiske interesser som teller mest, skriver redaktør Magne Lerø.

LederSolbergs taushet

Det er forståelig, men like fullt pinlig at Erna Solberg velger å være taus om fredsprisvinner Liu Xiaobo. For regjeringen er det tydeligvis det som tjener Norges økonomiske interesser som teller mest, skriver redaktør Magne Lerø.

May åpner for å endre menneskerettslover for å bekjempe terrorisme

Statsminister Theresa May er villig til å endre på britiske menneskerettighetslover hvis det trengs for å håndtere personer som kan utgjøre en terrortrussel.

Svensk UDIngen stemte nei i Saudi-avstemning

Ingen land stemte nei da Saudi-Arabia fikk plass i FNs kvinnekommisjon, ifølge svensk UD. Regjeringen i Norge har nektet å oppgi hva den stemte.

Sandberg: –Vi bryter ikke menneskerettighetene

Frp-statsråd Per Sandberg mener regjeringen ikke bryter barnekonvensjonen i behandlingen av mindreårige asylsøkere, til tross for kritikk fra flere hold.

Kinesisk opposisjonell mener Solberg mangler mot

Statsminister Erna Solberg (H) mangler mot når hun ikke vil ta opp spørsmål om menneskerettigheter når hun besøker Kina, mener en kinesisk dissident.

UtviklingshemmedeDe sitter ikke nederst ved bordet – de ligger innerst i skuffen

UtviklingshemmedeMå løftes ut av skuffen

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om rapporten fra Rettighetsutvalget.

UtviklingshemmedePolitisk pause i 25 år

– Vi hatt 25 års politisk pause for utviklingshemmede her i landet. Håpet er at rapporten fra Rettighetsutvalget setter ny og etterlengtet fart på den politiske debatten om denne gruppen, mener en av landets fremste forskere på området.

RettighetsutvalgetKommune-Norge stritter i mot

Mens frivillige organisasjoner fullt ut støtter Rettighetsutvalgets forslag til å bedre levekårene for utviklingshemmede er kommuner og forvaltning langt mer reservert. Frykt for økte kostnader og mer sentralstyring bremser kommunens entusiasme.

Leder av helse- og omsorgskomiteen– Dette har vi visst om i årevis

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos, er ikke overrasket over konklusjonen til Rettighetsutvalget. – Dette har pårørende fortalt om i årevis, sier hun.

25 år etter Ansvarsreformen– Plutselig ble utviklingshemmede en del av eldrepolitikken

Eldre med demens og mennesker med utviklingshemming settes i samme bås, Også barn med funksjonsnedsettelser puttes i den samme båsen, sier Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

KS– Svært skeptisk

Et av Rettighetsutvalgets forslag går på å begrense Husbankens støtteordninger for kommunale bofellesskap til maksimum seks boenheter. Det liker de svært dårlig i KS.

UtvalgNorge bryter menneskerettighetene

Rettighetsutvalget tar et drepende oppgjør med norsk politikk og forvaltning overfor mennesker med utviklingshemming.

Klæbu-rådmann– Dilemma for små lokalsamfunn

Rådmann Kjell Mjøsund i Klæbu erkjenner at stordriftsfordeler spilte inn da kommunen bestemte seg for å bygge nye omsorgsboliger i Vikingveien.

Omsorg anno 2017Tilbake til institusjonene

Institusjoner for utviklingshemmede ble avviklet i Norge i 1991. Men nå er de på vei tilbake. Stadig oftere bygger norske kommuner store bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Denne praksisen slaktes nå av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

Institutt– Digitalt grenseforsvar bryter med menneskerettighetene

Nasjonalt institutt for menneskerettigheter mener digital overvåking av landegrensene bryter med både menneskerettighetene og Grunnloven.

OvervåkningFritt fram å spionere?

Mulighetene for å bryte seg inn i menneskers privatliv er svært store. Amnesty krever nå at regjeringen kartlegger alle tiltak som griper inn i enkeltpersoners privatliv og truer menneskerettighetene.

Digital tidsalder– I Norge har menneskerettighetene blitt utvannet

Under Amnesty sitt landsmøte i helgen uttalte nyvalgt styreleder Kjetil Haanes at norske myndigheter må ta de nødvendige grep for å sikre norske menneskerettigheter i en digital tidsalder.

Lytt til høringen – stopp våpeneksport til land som kriger i Jemen

Saudi-Arabia leder an i en skitten og brutal krig i Jemen. Norge selger forsvarsmateriell til saudierne og deres kumpaner. Det bør vi slutte med.

Jagland versus Erdogan

Hvis ikke Thorbjørn Jagland får Erdoğan til å ta til vettet når de møtes i dag, bør han gå i front for at EU skjerper kravene mot Tyrkia selv om det fører til at flyktningavtalen med EU ryker, skriver redaktør Magne Lerø.

Juridisk villspor om tro

Velmenende jurister og politikere av SVs støpning er i ferd med å undergrave respekten for menneskerettigheter når de tar til ord for å bruke politisk makt mot småtterier i den norske andedammen, skriver redaktør Magne Lerø.

Staten anker dom om Breiviks soningsforhold

– Riktig av staten, mener menneskerettighetsekspert Kjetil M. Larsen.

Den tidligere bosnisk-serbiske nasjonalistlederen Radovan Karadzic er tiltalt for krigsforbrytelser og folkemord av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag.

Tiltalt for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser - Radovan Karadzic får endelig sin dom

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Amnesty: Norge søker å undergrave menneskerettighetene

Amnesty mener at også Norge tar del i en internasjonal trend «hvor stater søker å undergrave menneskerettighetene». Håndteringen av asylsøkere trekkes fram som et eksempel.

Slakter Ungarns menneskerettighetspolitikk

FN-utsending Michel Forst er dypt urolig etter et nidagersbesøk i Ungarn.

Russland hever seg over menneskerettighetsdomstolen

Russland har innført en ny lov som kan brukes til å stanse avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Aktuelt: Tyrkia bruker flyktningene i politisk spill

Forholdet mellom Tyrkia og EU vil ikke bli bedre etter forrige ukes valg, mener Tyrkia-ekspert Einar Wigen. Han tror flyktningene framover vil bli brukt i et politisk spill, der tyrkerne vil kreve politiske innrømmelser av EU for å ta mer ansvar for flyktningene.

Annonse
Annonse
Annonse