Synspunkt

Pro bono-arbeid gir deg en mulighet til å koble deg på de mest presserende utfordringene vi står overfor, skriver Sarah Elise Gjemdal. Illustrasjonsfoto: Wildpixel | iStock Photo

Synspunkt | Sarah Elise Gjemdal: Slik kan pro bono-arbeid styrke deg og din karriere

Har du tenkt på at et år består av 8.760 timer? spør Sarah Elise Gjemdal.

Publisert Sist oppdatert

­Sarah Elise Gjemdal jobber som pro bono-prosjektkoordinator i Prosperastiftelsen.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: 8.760 timer. Til jobb, søvn, mat, trening, hobbyer, ferie, venner, familie og egentid. 8.760 timer til å bygge CV, utvide nettverk, erfare, lære og utvikle egen kompetanse.

Alle kjenner til at tidsklemma av og til stikker kjepper i hjulene for det vi ønsker å gjøre. Likevel opplever vi i Prosperastiftelsen, år etter år, at nærmere 400 konsulenter gir av sin tid til organisasjoner og sosiale entreprenører som jobber med ulike samfunnsutfordringer.

Hvorfor gjør de det?

Pro bono = gratis, til det offentliges gode

Prosperastiftelsen er Norges eneste rendyrkede konsulentnettverk, med over 1200 pro bono-konsulenter som jobber frivillig i prosjekter for ideell sektor.

Som prosjektkoordinator i Prosperastiftelsen er min rolle å sammensette team bestående av seks konsulenter, som sammen skal løse en problemstilling på vegne av en ideell organisasjon, innenfor en periode på 12 uker.

Pro bono er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og gratis, som en tjeneste til samfunnet.

I skrivende stund er 144 frivillige konsulenter aktive i ulike prosjekter. Konsulentene våre gir 60 timer, fordelt på 12 uker. På denne lille tiden er de med på å utgjøre en stor forskjell for organisasjoner som løser viktige samfunnsutfordringer.

«Bruk av egen kompetanse, for å hjelpe andre, er en ny type frivillighet vi ser mer og mer av i Norge.»Konsulentene våre får være med på å bidra til et varmere og mer bærekraftig samfunn, hvor barn får en tryggere oppvekst, mennesker blir inkludert, og vi tar vare på naturen, miljøet og hverandre. Dette er vår bunnlinje, og det får våre frivillige være en del av.

8.760 timer.

Med litt planlegging og bevissthet rundt egen tidsbruk, er det mye man kan gjøre i løpet av et helt år. Og som man sår, skal man høste.

Seks gode grunner

Her er seks grunner til hvorfor pro bono-arbeid kan styrke deg og din karriere:

1. Pro bono-arbeid gir deg en mulighet til å koble deg på de mest presserende utfordringene vi står overfor - både lokalt, nasjonalt og globalt.

Våre frivillige konsulenter jobber blant annet med fattigdomsbekjempelse, bedre miljø og bedre psykisk og fysisk helse for de svakeste av oss. Hvor vil du bidra, lære og videreutvikle egen kompetanse?

2. Pro bono-arbeid blåser liv i deg! På kort tid må du vise hvor din styrke ligger og hva din kompetanse utgjør av kapasitet for et team med ukjente mennesker.

Det kan være skremmende helt i begynnelsen. Hva skjer når du forlater faste oppgaver, setter deg ned og åpner laptopen sammen med et ukjent team for å løse en spesifikk oppgave? På 12 uker? Hva kan du, egentlig? Den følelsen du får når du ser din egen kompetanse tre tydelig frem, får nye allierte og håndterer ukjent terreng sammen med dem - den er fin, den. Hei, mestringsfølelse!

3. Pro bono-arbeid gjør deg attraktiv som arbeidstaker.

Kompetansebidrag i frivillig sektor viser at du evner å tenke både med hjerne - og med hjerte. Det viser også at du er “på”, arbeidsom, ambisiøs og samfunnsorientert. De aller fleste arbeidsgivere setter dessuten pris på engasjement og initiativ.

4. Bygg nettverk med en helt unik kontaktflate.

Krysningspunktet mellom næringsliv og ideell sektor gir grobunn baner vei for nye løsninger. Gresset er grønt der du vanner det. Å være pro bono-konsulent er en gylden mulighet til å bygge nettverk, erfare, få innsikt, dele og skape tilknytning på tvers av fagfelt, bransjer og samfunnslag.

5. Pro bono gjør noe med måten du ser deg selv på.

Du får et nytt forhold til egen kompetanse når du ser hvor raskt du klarer å levere betydningsfulle løsninger til andre. Selvtilliten og ydmykheten blomstrer - det samme gjør takknemligheten og mestringsfølelsen. Det er vakkert. Og det synes på CV-en.

6. Pro bono-arbeid er kompetanseheving med mening.

Det bevilges stadig mindre penger fra det offentlige til ideell sektor. For å løfte frem nye og bedre løsninger på våre felles samfunnsproblemer, er det viktig at vi alle bidrar. Bruk av egen kompetanse, for å hjelpe andre, er en ny type frivillighet vi ser mer og mer av i Norge.

Ett år består av 8.760 timer. 365 blanke ark, med fargestifter til. Og så er det derfra opp til hver av oss hvordan vi fargelegger disse sidene. Hvilken farge velger du?

Til høsten gjennomfører Prospera-stiftelsen 35 nye prosjekter. Kanskje du vil være med? Jeg kan love deg en spennende faglig utfordring, nye bekjentskaper og en solid dose mestringsfølelse.

Og du? Følelsen av å styrke andre, er svært så styrkende i seg selv. Prøv det, da vel!

Powered by Labrador CMS