Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) bør ta politisk lederskap for utvikling av et moderne helsevesen, mener Tor Wallin Andreassen.

SYNSPUNKT

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må ta politisk lederskap for utvikling av et moderne helsevesen, mener Tor Wallin Andreassen.

Tor W. Andreassen: Vi trenger et bærekraftig helsevesen

Det norske helsevesenet står ved et veiskille i møte med blant annet en økene andel eldre. Bare gjennom betydelige innovasjoner og forbedret produktivitet kan vi kompensere for dyrere behandlingsformer, underfinansiering og underbemanning.

Publisert Sist oppdatert

Tor W Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole og Visiting Professor Institute for Manufacturing (IfM), University of Cambridge, England.

SYNSPUNKT. Det norske helsevesenet, kjernen i vår velferdsstat, står overfor en formidabel utfordring. Et system som er designet for en annen tid, en aldrende befolkning, kombinert med økte krav til behandlingsformer og tjenestekvalitet, setter systemet under press. Det er tydelig at uten en grundig omstrukturering og en ny bølge av innovasjoner, risikerer vi å se at vårt helsesystem bukker under.

Krever aktivt politisk lederskap

For å finne frem i denne perfekte stormen, må vi kritisk vurdere hvordan vi tilbyr og forvalter helse- og omsorgstjenestene. Hva ville vi gjort dersom vi kunne begynne på nytt? Vi må evne å balansere det pragmatiske med det politiske og børs med katedral.

Dette er ikke bare en oppgave for helseforetakene selv, men krever aktivt lederskap og styring fra våre politiske ledere: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og AI-minister Karianne Tung (Ap). Deres roller er avgjørende for å forme fremtidens helsevesen, et system som ikke bare overlever, men utvikler seg gjennom verdifulle innovasjoner, økt effektivitet, og gode pasientopplevelser.

Fire forslag til handling:

  1. Innovasjonskultur som en kompetanse Initiativ fra Ingvild Kjerkol: Iverksette en nasjonal strategi for å kultivere innovasjonskultur som en kapabilitet i helseforetakene, fokusere på forretningsmodellinnovasjon og den vitale rollen teknologi, spesielt AI og GenAI, vil spille.
  2. Samarbeid med Privat SektorOppgave for Karianne Tung: Skape møteplasser for dialog mellom det offentlige helsevesenet og privat sektor for å akselerere implementeringen av helseteknologier som påvirker hvordan man skaper og leverer verdier på samtidig som man styrker pasientomsorgen. Helsetech er definert som en vekstsektor av Næringsminister Vestre.
  3. Investering i Infrastruktur For begge ministrene: Prioritere investeringer i digital infrastruktur, med fokus på datasikkerhet, integrering av AI-systemer, og opplæring av helsepersonell for å navigere i et teknologidrevet helsevesen. St. Olavs Hospital møtte utfordringer med journalsystemet Helseplattformen. Dette må vi lære av.
  4. Utvikle Etiske Retningslinjer for AI-bruk Fellessatsing: Adressere etikken rundt AI og GenAI for ansatte og pasienter. Fra mulige skjevheter i algoritmer til personvern og datasikkerhet, for å sikre at teknologien styrker, ikke undergraver, pasientomsorgen.

Et bærekraftig helsevesen er mulig hvis vi våger å innovere i mer enn enkeltoppgaver og funksjoner, men våger å innovere i systemet og utvikle helsesektoren for fremtidens generasjoner. Det er her de virkelig store gevinstene ligger.

Ledelse og visjon fra ministrene Ingvild Kjerkol og Karianne Tung, sammen med lederne av helseforetakene og samfunnet, vil være nøkkelen til å realisere denne fremtiden.

Vi må ta de nødvendige stegene nå for å sikre et helsevesen som ikke bare er bærekraftig, men som også setter en global standard for innovasjon, kvalitet og pasientomsorg.

Powered by Labrador CMS