Annonse

administrasjon

Avdelingssjefen for kultur i Innlandet– Kultur må ikke bare bli «kakepynt»

Vi kan ikke gi opp kamper, og fortsetter å jobbe for kulturens sak. Når økonomiske prioriteringer gjøres, er det lett å kutte i kulturen, sier avdelingssjef Randi Langøigjelten i Innlandet.

Kulturdirektøren i NordlandRigger til internasjonal ekponering

Det er ansatt direktør, kunstnerisk direktør og programsjef. Bodø blir snart europeisk kulturhovedstad, og det jobbes målrettet mot prosjektet «Bodø 2024», forteller fylkesdirektør for kultur, Stine Qvigstad Jenvin.

Nordland i et nøtteskall

Tall, størrelser, personer og prioriteringer i kulturlivet i fylket.

Kulturdirektøren i Agder– Skal bli fylket med høyest kunstnertetthet utenfor Oslo

En tøff koronatid og bommerter fra regjeringen stopper ikke kulturlivet i Agder. Allerede før pandemien brøt ut viste kulturlivet et imponerende engasjement for samfunnsutvikling, forteller kulturdirektør i Agder Kristin Tofte Andresen.

Troms og Finnmark i et nøtteskall

Tall, størrelser, personer og prioriteringer i kulturlivet i fylket.

Trøndelag i et nøtteskall

Tall, størrelser, personer og prioriteringer i kulturlivet i fylket.

Kulturdirektøren i Viken– Stort fylke, mange muligheter

Til tross for et vanskelig år med pandemi, er fylkesdirektør i Viken John Arve Eide positiv på kulturens vegne. Han ser mange gode muligheter på kulturfeltet fremover.

Vestland

Tall, størrelser, personer og prioriteringer i kulturlivet i fylket.

Norsk idrett– Positivt med næringslivsfolk

Til tross for uro i forbindelse med Berit Kjølls inntreden i NIF, kan det være positivt for norsk idrett å få inn profesjonaliteten til ledere fra næringslivet, hevder idrettsprofessor.

Synspunkt

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

3 råd for å slippe administrasjonsarbeid

Begraves i papir

Sykepleierne brukte bare 20 prosent av arbeidstiden ansikt til ansikt med pasienten, viser en svensk undersøkelse.

Styreleder Brandtzæg mener kutt på fem prosent i administrasjonen ved NTNU er et absolutt minimum.

Uenighet om kutt ved NTNU

Universitetet skal spare opptil 150 millioner kroner i løpet av få år. Det skaper konflikt i styret.

Når ledelse blir til administrasjon

Digitaliseringen ser ikke ut til å ha lettet administrasjonsbyrden for ledere.

d__rlig_tid.jpg

Tiden strekker ikke til

Bare tre av ti sjefer synes de rekker det de skal på jobben, viser en svensk rundspørring.

Annonse
Annonse
Annonse