Annonse

Arbeidslivsforskning

Digitalisering i arbeidslivet– Viktige møteplasser kan forsvinne

Økt bruk av digital oppgaveløsning kan gå på bekostning av sosiale og faglige møteplasser på arbeidsplassen, viser forskningsrapport fra OsloMet.

Venke Furre Haaland (36) ved Universitetet i Stavanger er prosjektleder for CLApp, der en interaktiv app skal utvikles for å få unge ut i jobb eller utdanning. (Foto: Universitetet i Stavanger)

Forskere skal utvikle app som får unge i arbeid

Med 10 millioner støttekroner fra Forskningsrådet skal Universitet i Stavanger utvikle en app som skal få unge ut i jobb eller utdanning.

Forskning

Omsorgsfulle medarbeidere presterer bedre på jobb

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre, viser ny forskning.

Forskning

– Myndighetene må ta nye grep

Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006. OsloMet-forsker Rune Halvorsen trekker fram fire tiltak for å stoppe veksten i unge uføretrygdede i Norge.

NHH-forsker: – Norske arbeidstagere er ikke lite mobile

Norske arbeidstagere er ikke tunge å flytte på, ifølge NHH-professor Kjell G. Salvanes. – Det er motsatt. Norske arbeidstagere er flyttevillige, sier forskeren.

Forskning

Skyer i arbeidslivshorisonten

I ti år har Arild Henrik Steen målt trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometerets far kan ikke melde om voldsomt væromslag. Men på fire områder aner han skyer i horisonten.

Forskning

ForskningArbeidsledighet er skadelig for helsa – uansett

Arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land. Det slås fast i en studie utført ved OsloMet.

LO vil ha mer forskning på arbeidslivet

LO vil ha mer forskning på den norske modellen og endringer i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse