Annonse

barentshavet

Sterke reaksjoner på regjeringens iskantløsning

Regjeringen skal ha landet på et kompromiss om hvor den omstridte iskanten skal gå. Opposisjonen og miljøbevegelsen reagerer på at faglige råd ikke blir fulgt.

LederDet går sin skjeve gang med Venstre

Venstre faller i de grøftene de møter på sin vei. Når et parti ikke har en ledelse med tilstrekkelig autoritet, er alltid faren stor for at de leder seg selv dit de egentlig ikke vil.

LederDet går sin skjeve gang med Venstre

Venstre faller i de grøftene de møter på sin vei. Når et parti ikke har en ledelse med tilstrekkelig autoritet, er alltid faren stor for at de leder seg selv dit de egentlig ikke vil.

Høyre vil ikke godta tap i klimarettssak

Om staten taper klimasøksmålet, vil Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich endre Grunnloven.

LederOljetvilen

At Oljefondet trekker seg ut av oljeaksjer, er ikke et argument for at det det ikke skal åpnes for oljeaktivitet i Lofoten eller andre steder, men norsk oljepolitikk er i spill.

LederOljetvilen

At Oljefondet trekker seg ut av oljeaksjer, er ikke et argument for at det det ikke skal åpnes for oljeaktivitet i Lofoten eller andre steder, men norsk oljepolitikk er i spill.

Statoil skuffet etter ulønnsomt funn i omstridt område

Den første brønnen i det omstridte området sørøst i Barentshavet mellom Norge og Russland vil ikke være lønnsom, slår Statoil fast.

IEA– Norge bør produsere mer olje og gass

Det internasjonale energibyrået IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen og gi oljeindustrien tilgang til nye områder.

Barentshavet«Fant» olje og gass tilsvarende et års BNP

Bare ett år siden forrige anslag må prognosene for reserver i Barentshavet jekkes kraftig opp.

OljedirektoratetDobler ressursanslaget for Barentshavet

De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt, viser Oljedirektoratets nye beregninger.

Verdien av fisken i Barentshavet skyter i været

Mens oljeaktiviteten i Barentshavet tiltar i omfang kommer et doktorgradsarbeid som viser kraftig vekst i biomassen.

Barentshavet kan skjule enorme oljemengder

Det kan være flere milliarder fat olje i Barentshavet. Det er særlig knyttet stor spenning til grenseområdet mot Russland.

Enda mer olje

Regjeringen opptrer som om «brems» er et uforståelig fremmedord innen oljepolitikken. Om en tar til fornuft og bremser, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke skal drives oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen, skriver redaktør Magne Lerø.

Første gang på 20 år: Helt nye områder åpnes for oljeleting

Annonse
Annonse
Annonse