Annonse

biodrivstoff

Finansdirektør i SAS– Vanskelig å nå klimamålene med kun pisk og ingen gulrot

Torbjørn Wist blir lettere frustrert av personer som tror at flyparken kan bli elektrifisert på kort sikt. Nå etterlyser han elbil-insentiver for luftfarten.

Palmeolje-debattenVil ikke forby palmeolje på grunn av handelsavtale med Indonesia

På grunn av handelsforbindelser til Indonesia, mener regjeringen det er vanskelig å totalforby palmeolje fra norsk biodrivstoff. Det får Regnskogfondet til å reagere.

Utsetter avgiften på biodrivstoff– Kommer trolig aldri til å bli innført

Stortinget vedtar å utsette avgiftsinnføringen med et halvt år. Kommer trolig aldri til å bli innført, mener Høyres saksordfører på Stortinget.

Ny avgift på biodrivstoff blir utsatt

Det blir likevel ikke veibruksavgift på alt biodrivstoff som selges fra norske bensinstasjoner allerede fra nyttår.

Palmeolje splitter biodrivstoffbransjen

Palmeolje er blitt en verkebyll som splitter drivstoffbransjen. Mens flere leverandører har kuttet omsetning av råstoffet, tviholder andre på EUs bærekraftskrav.

Regjeringen fjerner avgiftsfritakKan øke CO2-utslipp med 500.000 tonn

Regjeringen fjerner avgiftsfritaket på biodrivstoff for å kutte i bruken av palmeolje. Industrien er lei av vinglete politikere og betingelser i stadig endring.

Omsetning av biodrivstoff falt med 25 prosent på ett år

Biodrivstoff– Kommer til å bli like vanlig som vannkraft er i dag

Statkraft-sjefen maner til samarbeid mellom grønne og petroleumsbaserte selskaper for å utvikle fremtidens drivstoff.

EU faser ut palmeolje som drivstoff

EU faser ut palmeolje som drivstoff innen 2030. Det er ikke ambisiøst nok, ifølge Regnskogfondet.

Klimaministeren vil ha økt norsk produksjon av miljøvennlig biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff fortsetter å øke

Palmeolje fortsatt mest brukt.

RiksrevisjonenSkuffende satsing på bioenergi

Riksrevisjonen vil ha fortgang i satsingen på bioenergi.

BiodrivstoffNorge blir først i verden med omsetningskrav til biodrivstoff i luftfarten

Biodrivstoffmål nådd flere år før tiden

Budsjettkameratene gikk i fjor inn for at 20 prosent av alt drivstoff som selges i 2020 skal være biodrivstoff. Nye tall viser at målet allerede er nådd.

Doblet forbruket av flytende biodrivstoff

Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff

Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt, men så eksploderte elbilsalget.

Pris tvinger sjåfører fra biodrivstoff tilbake til fossil diesel

Prisen på biodrivstoff har steget kraftig etter årsskiftet. Posten og Bring er blant aktørene som nå går bort fra det miljøvennlige alternativet.

Regjeringen satser på drivstoff som kan øke globale klimautslipp

Storsatsing på biodrivstoff er et av regjeringens viktigste klimagrep. Men mye av drivstoffet bidrar trolig til økte globale utslipp, ifølge regjeringens beregninger.

Annonse
Annonse
Annonse