Annonse

bnp

Synspunkt

SynspunktHvem vil vi skal eie Norge?

Når vi står i så gigantiske endringer, er innovasjonsevne og eierskap viktigere enn noen gang, skriver Janne Log.

Synspunkt

SynspunktHvem vil vi skal eie Norge?

Når vi står i så gigantiske endringer, er innovasjonsevne og eierskap viktigere enn noen gang, skriver Janne Log.

Norge er det fjerde dyreste landet i Europa

Prisnivået i Norge var 47 prosent høyere enn resten av Europa, viser tall fra SSB.

BNP for Fastlands-Norge falt med 11,3 prosent fra februar til april

BNP for Fastlands-Norge falt med 4,7 prosent fra mars til april etter koronatiltakene.

Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP

Nesten 24.000 flere i arbeid nå enn i fjor

Etter to og et halvt år med svak vekst har økonomien gjort et uventet stort byks i positiv retning i år, ifølge SSB.

Slik påvirker tap av jobben lykkefølelsen

Viktig at en ny jobb står klar.

SynspunktBNP er misvisende for grønn ledelse

I dagens kvotesystem forblir grønn verdiskaping et spill om BNP, om kostnad-nytte analyser det enkelte land utarbeider. Vi må komme videre, og finne andre mål for grønn vekst enn BNP.

SynspunktBNP er misvisende for grønn ledelse

I dagens kvotesystem forblir grønn verdiskaping et spill om BNP, om kostnad-nytte analyser det enkelte land utarbeider. Vi må komme videre, og finne andre mål for grønn vekst enn BNP.

Vi er ikke lenger verdens rikeste land - Men de høyeste prisene har vi fortsatt

20 år siden forrige gangOffentlig sektor utgjør over halvparten av hele økonomien

Store byer driver sin egen utenrikspolitikk

Ordførere og guvernører som møter en stengt dør på nasjonalt plan, men som selv har et stort økonomisk potensiale, har kommet en lang vei når det gjelder å utøve politisk og økonomisk makt i globalt.

Pilene peker oppover fra og med 2017

Konjunkturbunnen etter oljenedturen nærmer seg, fastslår SSB i økonomisk rapport.

Den økonomiske aktiviteten overrasker positivt

Svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien, konkluderer SSB.

World Economic Forum: Norge får mest ut av økonomien

Norge er det landet i verden som i størst grad makter å omsette økonomisk vekst i økt trivsel og velvære for sine innbyggere, viser ny målemetode for bærekraftig økonomisk vekst.

Bedre økonomisk utvikling i EU enn ventet

De første PMI-tallene etter Brexit-avstemningen er klare.

Stadig svakere Europa-økonomi

For første gang på over et år går Frankrikes økonomi tilbake, samtidig som privat sektor i EUs største økonomier har marginal vekst.

Tyskland holder stø kurs

Ferske tall fra Tyskland viser moderat, med stødig vekst.

Annonse
Annonse
Annonse