Annonse

cellekontor

Usikker vinning med åpne kontorlandskaper

Under Covid-19-pandemien slår Forskningsdirektør ved Stami Stein Knardahl et slag for cellekontorer og en rullerende ordning for hvilke ansatte som kan være på kontoret samtidig.

Må tenke fleksibilitet i kontorlokaler

Det viktigste tiltaket arbeidsgivere kan gjøre nå, er å ta små grep som å ommøblere eller sette opp lettvegger for å sikre at medarbeiderne kan overholde smittevernreglene når de må være på kontoret, mener Statsbygg.

Kontoret etter koronaDet kan bli slutt på at «dette er min kontorplass»

Kontorlandskapet vil endre seg etter korona. Det vil bli uakseptabelt å komme på jobb om man er litt «pjusk». Eiendomsretten til «min kontorplass» forsvinner. Og de fleste har hjemmekontor et par dager i uka.

– Det er på tide å snu

Bjørn Halvorsen i NTL kjemper fremdeles for faste kontorplasser i det nye regjeringskvartalet, og undrer seg over Statsbygg-utspillet om mangelfull kontorforskning.

Fire år med kontorforskning er over – dette må du vite

Åpent landskap førte til eksplosjon i interne e-poster og lavere produktivitet

Harvard-forskere melder seg på i den store kontorlandskapskrigen.

I krangelen om cellekontor eller åpne kontorlandskap er det noen helt andre som vinner

– Vi må slutte å si «enten cellekontor eller åpent kontorlandskap»

Dette er de mest forstyrrende lydene på kontoret

Mens cellekontorene dør, blomstrer kontorkollektivene

– Jeg ler litt av hele diskusjonen om cellekontor eller åpent landskap, sier leder for kontorkjeden Regus Norge.

– Kontorlandskap handler først og fremst om identitet

«Stedsidentitet» er essensielt for en vellykket kontorløsning, mener forskere.

– Tenk sitteplasser når du tenker effektivitet

Snøhettas ukonsentrerte kontorlandskap

Det bråker og du blir avbrutt – åpne kontorløsninger møter motstand fra flere hold, og mange steder flykter de ansatte til hjemmekontoret for å finne arbeidsroen. Hos Snøhetta har de gjort det stikk motsatte. Der ønsker de avbrytelsene velkommen.

Åpne kontorlandskapStatens retningslinjer går imot forskningen

Overlege fra Arbeidstilsynet mener at det er bekymringsfullt at Statsbygg vil bruke mange hundre millioner på å reise bygg som strider mot de forskningsbaserte tilrådningene.

Regjeringskvartalet: Åpne kontorlandskap skaper splittelse

Tillitsvalgte advarer nå mot konsekvensene av å innrede det nye kvartalet med åpne kontorløsninger.

Annonse
Annonse
Annonse