Annonse

cop21

FN vil ha klimaavtalen i havn før et mulig Trump-presidentskap

Det haster med å få nok land til å ratifisere Paris-avtalen innen den fristen, og det er lite hjelp å hente fra EU og India. Men det er ikke helt usannsynlig at man vil nå målet i år likevel, ifølge Cicero-forsker Bård Lahn.

Klimaavtale i boks: Nå begynner den vanskelige delen.

Den vanskeligste delen av den nye klimaavtalen, konkretisering av tiltak, ble utsatt til senere.

Klimaavtalen vedtatt i Paris

Den nye globale klimaavtalen som pålegger alle land å begrense sine utslipp av klimagasser, er vedtatt i Paris.

Europa forbereder seg på gassimport fra mer ustabile regimer

Etter en rekke jordskjelv nær gassfeltene i Nederland, begynner det europeiske gassmarkedet å se seg om etter andre eksportører. Det kan øke importen fra ustabile regimer og markedsandelen til billig LNG fra USA, og kanskje senke gassprisene på sikt.

Klimakvoter aldri nok for å redde klimaet

I en sammenligning av de åtte viktigste systemene for utslippskvoter de siste 30 år, kommer det europeiske klimakvotesystemet heller dårlig ut. Så lenge politikere deler ut utslippstillatelser som overskrider utslippsveksten, er systemet dømt til å mislykkes.

Disse gruppene står mot hverandre i Paris

Umbrella, EU, G77, AILAC, AOSIS, LMDC. Når klimaforhandlerne går løs på hverandre, må du vite hvem som er hvem.

To av tre tror ikke på klimagjennombrudd i Paris

Selv om svært mange nordmenn mener klimamøtet i Paris er viktig for å bremse global oppvarming, tror 67 prosent at det ikke vil komme noe gjennombrudd i den franske hovedstaden.

Tidligere EU-kommissær skal gi Norge klimaråd

EUs tidligere klimakommissær Connie Hedegaard skal gi regjeringen råd om hvordan norsk økonomi skal omstilles i grønn retning.

Paven vil ha kutt i CO2-utslippene

Pavens brev til verdens biskoper er "lekket" til italiensk avis. Og ikke overraskende er det store kutt i utslippene han ønsker seg.

Annonse
Annonse
Annonse