Annonse

Depresjon kan gi færre år i arbeidslivet

En kvinne i 40-årene med symptomer på depresjon kan forsvinne ut av arbeidslivet tre år tidligere enn en kvinne uten slike symptomer, viser en dansk undersøkelse.

Sykehjem kartlagt1 av 3 med demens har angst

Angst hos sykehjemsbeboere er svært vanlig. Likevel har dette vært vanskelig å oppdage for de ansatte, fordi de har manglet gode verktøy.

Forskning

DepresjonÅ bryte tankemønstre øker sjansen for å bli frisk

Færre pasienter får tilbakefall etter depresjon med metakognitiv behandling, viser ny forskning.

Fastlegers innsats for deprimerte skal kartlegges

Forskere skal finne ut hvordan fastleger kan bidra til at deprimerte får bedre helse, unngår utenforskap og fungerer i arbeidslivet.

Høy risiko for økt bruk av medisiner blant arbeidsledige

Nedbemanning og ledighet får norske arbeidstakere til å bruke mer medisiner mot depresjon, angst, søvnløshet og hjerteproblemer.

Psykiske lidingar vert ikkje fanga opp i helsetenesta

LykketyrannietGretne ansatte gjør det bedre i det lange løp

Trapper du alltid opp på jobb med et smil om munnen selv om du har en dårlig dag? Det kan være skadelig over tid.

Kunstig intelligens Robot skal hjelpe ungdom med psykiske problemer

Norske forskere er i gang med å utvikle «chatbots» som skal kunne besvare flere tusen spørsmål ved hjelp av naturlig språk og kunstig intelligens.

Oxford-studie: Mindfulness hadde like god effekt på depresjon som medikamenter

deprimert_overa.jpg

Deprimerte av å jobbe for mye

En japansk studie viser at blant folk som jobbet for mye var risikoen for depresjon 15 ganger så stor som hos andre.

dame_vondt_slit.jpg

Sjefer tør ikke snakke om psykisk helse

Norske ledere står nå i kø hos Nav for å lære seg hvordan de kan snakke med ansatte om psykisk helse.

Annonse
Annonse
Annonse