Annonse

Fiskeoppdrett

Regjeringens ønsker 5 millioner tonn oppdrettslaks– Sjømatbransjen har ikke troa

Sju av ti mener fem millioner tonn laks innen 2050 er for optimistisk.

Norske laksegiganter etterforskes for prissamarbeid i USA

De tre norske lakseselskapene Mowi, Grieg Seafood og Salmar mistenkes for ulovlig prissamarbeid i USA. Selskapene er varslet om etterforskningen.

Navn i uken

Laksebaronene

Fjordens røverknekter.

Skatt på havbrukAkademikere mot praktikere

Utvalg foreslår 40 prosent grunnrenteskatt som kan gi 7 milliarder i skatt på havbruksnæringen per år. NHO, KS og LO vil heller fortsette som i dag.

– Oppdrettsnæringen har et ufortjent dårlig rykte

De siste årene har lakseoppdrettsselskapet Tomma Laks vært veldig lønnsomt. I 2017 hadde selskapet et driftsresultat på nesten 100 millioner kroner.

Oppsving i Chiles fiskerinæring – norske bedrifter ser muligheter

Etter flere magre år, puster Chile nå Norge i nakken som verdens nest største lakseeksportør. Det får norske leverandører til å flokke seg rundt landet igjen.

Motstand i regjeringspartier mot ny lakseskatt

Lakseskatten som utredes av regjeringen, kan bli stanset allerede under vårens landsmøter – i regjeringens egne partier.

Regjeringen utreder grunnrenteskatt på havbruk

Kan også komme til å fremme et forslag om innføring i 2020.

En oppdretter styres av 9 lover, 6 departementer, 6 etater, fylkeskommunen og kommunen

Næringens eget forslag til forenkling: Gjør fylkeskommunen til administrator for ny digital plattform.

Han skal lede Telenors satsing på fiskeoppdrett

Natur og Ungdom til kamp mot lakseutvidelse

Mener økt kapasitet basert på én miljø-indikator kan være lovstridig.

LakseoppdrettSvært lukrativ kapasitetsøkning for oppdretterne

Mens avgiften for kapasitetsøkningen er på 947 millioner kroner, er eksportprisen på den ekstra biomassen fire ganger høyere.

Sandberg klages inn for Sivilombudsmannen

Har en rekke organisasjoner på nakken etter vedtak om å øke mengden fisk i merdene.

Lederutfordringen: En statsrådspost temmer ikke alle

Per Sandberg er fortsatt Per Sandberg, selv om han er blitt statsråd. Han har en gjennomføringsevne tidligere fiskeriministere har manglet. Men Per Sandberg er også Per Sandbergs største trussel, mener ekspertpanelet som har vurdert fiskeriministerens lederutfordringer for Dagens Perspektiv.

Intet er så rommelig som havet

I går lanserte regjeringen at de kommer til å lansere en havstrategi en dag. Satse på havet vil også Jonas Gahr Støre gjøre. Men tåler havet mer vekst?

Hvordan skal fiskeoppdretten vokse videre?

Norsk fiskeoppdrett skal gi verden trygg mat

Norske oppdrettsforskere skal sammen med åtte EU-land forske på hvordan man kan få frem bedre avlsmetoder for fiskeoppdrett. På relativt kort sikt må EU – og verdens – matproduksjon øke vesentlig.

Norge skal booste europeisk oppdrettsnæring

Norske oppdrettsforskere skal nå sammen med åtte EU-land forske på hvordan man kan få frem bedre avlsmetoder for fiskeoppdrett. På relativt kort sikt må EU – og verdens - matproduksjon øke vesentlig.

Annonse
Annonse
Annonse