Annonse

fylker

Kulturdirektøren i Viken– Stort fylke, mange muligheter

Til tross for et vanskelig år med pandemi, er fylkesdirektør i Viken John Arve Eide positiv på kulturens vegne. Han ser mange gode muligheter på kulturfeltet fremover.

KulturPlot med fylkessatsing

Gjør det lettere for deg som leser å holde deg oppdatert om kulturlivet i ditt fylke.

Frp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker

SV fremmer tirsdag forslag i Stortinget om at tvangssammenslåtte fylker, som Viken, skal kunne søke om å løse seg opp. Frp vil trolig ikke støtte forslaget.

RegionreformenFylkene får ansvar for kulturminner, men ingen ekstra penger

De nye storfylkene har fått ansvar for hundrevis av bygninger og andre kulturminner som før lå under Riksantikvaren, men pengene strekker ikke til. – Alvorlig, mener Fortidsminneforeningen.

Lønnen til fylkespolitikere har økt med 51 prosent på ti år

Fylkesordførere tjener i snitt 1.096.000 kroner i året, viser ny rapport.

Fem fylker nekter å ta over statlige havner

Problematisk med fritt skolevalg i fylkene

Rammer de svakeste, mener avdelingsleder.

Mange fylker taper listetopper i de nye regionene

De gamle fylkene Sogn og Fjordane, Finnmark, Vest-Agder og Hedmark har få toppkandidater før valget i de nye regionene. Valgforsker frykter for valgdeltakelsen.

Dette får de nye regionene ansvar for

Folk og ressurser skal flyttes fra direktorater og andre virkemiddelapparat. Her er listen med oppgaver for de nye regionene.

Jusprofessor støtter omkamp om tvangssammenslåing

Kommunalministeren kan ikke overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark, fordi selve vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener Eivind Smith.

Regjeringen ga etter for politisk pressUtvidet fylkenes høringsfrist mot ordførernes anbefaling

Fylkesordførerne mener det setter tidsrammene for regionreformen i fare.

Kulturlivet vil ikke ligge under fylkene

Flere aktører er sterkt kritiske til regjeringens planer om å overføre ansvaret for 49 kunst- og kulturinstitusjoner til fylkene.

Fylker sier nei til sammenslåing

Norske fylker avviser å slå seg sammen til større regioner. Om lokalpolitikerne får det som de vil, er trøndelagsfylkene de eneste som går for frivillig sammenslåing.

Regionreformen kan hjelpe de små partiene

At fylker slås sammen i regjeringens nye regionreform, kan bety at små partier får flere representanter på Stortinget, ifølge en valgforsker.

Frode Jacobsen er innstilt som ny leder av Oslo Ap etter Jan Bøhler. Også varaordfører Khamshajiny Gunaratnam er innstilt til fylkesstyret.

Høyrevind i Oslo Ap

Ti av elleve kandidater i innstillingen til nytt fylkesstyre i Oslo Arbeiderparti er fra høyresiden i partiet. Dermed frykter venstresiden feil balanse i fylkeslaget.

Ytterligere økning i arbeidsledigheten

Både antallet helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløshetenfortsatte å øke i august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Kommune­forviklingene

Ap og Høyre er enige om det viktigste, at vi trenger færre og større kommuner. Derfor bør Ap komme ned fra tribunen og bli løsningsorientert. Sammenslåing av fylker og en klargjøring av hva kommuner og fylker skal ha ansvaret for, må være en del av løsningen.

Annonse
Annonse
Annonse