Annonse

helsetilsynet

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

Alvorlig svikt i tilbudet til personer med psykisk lidelse og rusproblem

Tjenestene til personer som sliter med både psykiske lidelser og rusproblemer har store svakheter og mangler, fastslår Helsetilsynet.

Mange tilfeller av svikt i barnevernet

En gjennomgang av drøyt hundre barnevernsaker avdekker store svakheter. Bare om lag halvparten av sakene er i tråd med god praksis, ifølge Helsetilsynet.

Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet«Krevende»

– Politikerne står overfor viktige og vanskelige valg i forholdet mellom en slankere offentlig sektor eller flere velferdstjenester, mener direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet

Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.

NAV slaktes i ny rapport

Nav slaktes i ny rapport

De siste seks årene er det avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler, ifølge en ny rapport fra Statens helsetilsyn.

lars_e_hanssen_.jpg

Helsetilsynets direktør varsler politianmeldelser

Dagens sanksjoner i de alvorligste pasientskadesakene holder ikke, mener Helsetilsynets direktør Lars E. Hanssen. Han varsler flere politianmeldelser.

Annonse
Annonse
Annonse