Annonse

IKT-sikkerhet

Hackerangrep på StortingetJakten på billigste IT-løsning utgjør en sikkerhetsrisiko

En for sterk vekting av pris og valg av «billigste løsning» når offentlig sektor utvikler IKT-systemer, går på sikkerheten løs, mener IKT-Norge-sjefen.

Det siste året har antall datainnbrudd og -angrep økt med 97 prosent

Mer utspekulerte metoder og sårbare ansatte på hjemmekontor er blant forklaringene på at norske virksomheter har opplevd en fordobling av antall dataangrep det siste året.

RiksrevisjonenPolitiet greier ikke sikre kritiske IKT-systemer

Politiet får sterk kritikk i Riksrevisjonens gjennomgang av statsetatenes regnskaper og administrasjon for fjoråret.

Nasjonal sikkerhetsmyndighetNorske virksomheter mer sårbare for digitale angrep

Åtte grep for bedre IKT-sikkerhet.

Facebook havner på svarteliste i Nordea

Helse Sør-Øst må ut med 280 millioner til IKT-leverandør

Ny rapportIT-avdelingene mister kontroll

Nesten sju av ti norske bedriftsledere mener at IT-avdelingen ikke lenger har fullstendig teknologiansvar. Dette gir bedre grobunn for innovasjon, men fører også til økte kostnader og dårligere sikkerhet.

– Alt for få gjennomfører identitetssjekk

Tre av ti virksomheter opplever at ansatte gjennomfører ugjerninger på arbeidsplassen. Likevel gjennomfører under halvparten bakgrunnssjekk på kandidatene sine. – Enkle grep kan tas, sier Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd.

IKT-NorgeDigitalt grenseforsvar et nødvendig onde

IKT-Norge mener vi må innstille oss på at det nå vil bli innført et digital grenseforsvar. Men når et digitalt grenseforsvar innføres er det viktig at det gjør minst mulig skade.

Annonse
Annonse
Annonse