Annonse

import

Bondelaget frykter konkurser grunnet EU-import

En ny avtale mellom Norge og EU mer en dobler tollfri import av storfekjøtt fra EU-land. Bondelaget frykter norske bønder vil rammes av konkurs.

Første handelsunderskudd siden 1998

I Norge har vi importert for drøyt 750 millioner kroner mer enn vi har eksportert for i juni måned.

Regjeringen nekter import av genmodifisert raps og mais

Regjeringen sier nei til import av fire genmodifiserte planter. Tre rapsplanter forbys fordi de kan skade naturen, mens én maisplante får nei av etiske grunner.

Norge importerer mindre kjøtt

Hittil i år er det importert 20 prosent mindre kjøtt til Norge enn ved samme periode i fjor.

Kina gjenopptar import av amerikansk kjøtt

Kina gjenopptar import av amerikansk storfekjøtt etter 13 års importforbud, og åpner samtidig markedet for amerikansk gass og finanstjenester.

Laveste handelsoverskudd på 17 år

Norges handelsoverskudd falt hele 36,3 prosent i fjor sammenlignet med året før. Handelsoverskuddet har ikke vært på et lavere nivå siden 1999. Oljeprisen får skylden.

Høyeste prisvekst på åtte år

De siste årene har det vært prisutviklingen på tjenester, og ikke varer som bidratt mest til veksten. I løpet av 2016 snudd dette.

Norges handelsoverskudd nesten 80 prosent lavere enn i fjor

I september endte differansen mellom eksport og import på beskjedne 3,2 milliarder kroner.

Handelsoverskuddet halvert sammenlignet med fjoråret

Lavere olje- og gasspriser, vedlikehold og redusert oljeproduksjon trekker ned eksportverdien i juni.

Svensk eksportnedgang

Sverige opplevde en nedgang i totaleksporten i første kvartal i år, til tross for sterk økning i bileksporten.

30 prosent lavere eksport grunnet lav oljepris

Endelige tall viser at olje for mer enn 197 milliarder kroner ble eksportert fra Norge i 2015. Dette er en nedgang på 30,3 prosent sammenlignet med 2014. Fallet skyldes lavere oljepris.

Importerer gass fra USA tross overflod på norsk sokkel

Norsk kornimport doblet på 15 år

Import av korn og kornprodukter til Norge er doblet siden år 2000. Samtidig har jordbruksarealet som brukes til korndyrking blitt redusert med 15 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse