Annonse

japan

Kleskode på jobbJapanske kvinner med opprop mot høye hæler

Nærmere 20.000 japanske kvinner har undertegnet et opprop med krav om slutt på kleskoder som pålegger dem å bruke høye hæler på jobb.

Norge valgte den vanskeligste modellen for privatisering av jernbanen

Hadde man sett til Japan, hadde man lært at oppsplitting fører til ansvarspulverisering. Men ingen gjorde det da reformen ble snekret sammen.

Ansatte i bedrift i Tokyo får bonus for gode søvnvaner

Japan, som er kjent for å ha en kultur der folk jobber svært lange dager, bekymrer seg over søvnmangel.

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Den nye velferdsstatenDu må gjøre mer selv

Eldrebølgen er på vei, flere blir kronisk syke og færre vil være i arbeid. Nå må folk flest brette om ermene og gjøre jobben selv.

Håper ny teknologi frister menn til å velge omsorgsyrker

Mannsdominerte yrker som sjåfører, bankfunksjonærer og meglere vil forsvinne. Behovet i helse- og omsorgsyrkene øker derimot i rekordfart.

Eldre og ensommeNå lages roboter for å holde mennesker med selskap

I Japan jobber flere store selskaper med å utvikle sosiale, menneskelignende roboter som kan være til selskap for eldre.

Tokyo får første kvinnelige guvernør

Kvinner fortsetter å ta de viktigste maktposisjonene.

Gigantovertakelse i teknologibransjen - Theresa Mays lovnader trekkes allerede i tvil

Nye frø på plass på Svalbard

Sju kasser med frø fra Japan og USA har fått plass i frøhvelvet på Svalbard. Begivenheten får internasjonal oppmerksomhet.

Økt pensjonsalder gir høyere helseutgifter

Å gå av med pensjon er godt for helsen viser stadig mer forskning. Det motsatte kan gi økte helseutgifter.

Annonse
Annonse
Annonse