Annonse

jernbanen

Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Leder

LederEn vy for en krevende tid

Det nye navnet «Vy» er en forståelig konsekvens av at det jernbanekonseptet som NSB er en del av, skal ofres på konkurranseutsettingens alter. Neste skritt er å privatisere Vy.

LederFrimannslund i motvind

Det kan godt være Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund representerer en realisme politikerne trenger, men han kommuniserer med egne ansatte fra en annen planet.

Jernbanereformen i trøbbel– Man ser fullstendig feil på jernbanen i Norge

Den tidligere NSB-sjefen Osmund Ueland mener man har gått feil til verks i forsøket på å styrke jernbanen.

Moderaterna-politiker vil at den svenske staten kjøper tilbake jernbanen fra private

Frykt for at kraftig prishopp på togbilletter skal føre til trafikkork på veiene.

Den nye Bane Nor-sjefen letter på sløret

– Et foretak som skal være ansvarlig for all utbygging og drift av jernbanenettverket gir jo visse friheter sammenlignet med tidligere organisering, sier Gorm Frimannslund.

Spår krise for den private jernbanen i Storbritannia

Modellen for privatisering av den norske jernbanen har et tilbakevendende problem. Operatørene sliter med lønnsomheten.

Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

– Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør i Jerbaneverket Sjur Helseth.

Flytoget selger mer og tjener mindre

Riksrevisjonen med skarp kritikk av Jernbaneverket

Selv om bevilgningene til vedlikehold av jernbanenettet er nær fordoblet på åtte år, er resultatet magert, sier Riksrevisjonen i en sterkt kritisk rapport om Jernbaneverket.

Trafikken faller på flere av de konkurranseutsatte toglinjene

En fremstilling av NSBs trafikktall for 2015 viser at de nylig konkurranseutsatte toglinjene ikke akkurat er indrefileen av norsk jernbane.

Eiendom og persontog løfter NSB

NSB-konsernet hadde i 2015 et rekordstort driftsresultat på over 2,8 milliarder kroner. Likevel mener konsernsjef Geir Isaksen at NSB står overfor en svært krevende tid.

Alles øyne er rettet mot jernbanen i Norden

I Europa følges utviklingen i Skandinavia nøye. Både Sverige og Danmark har gode jernbaner. Og Finland peker seg ut som det landet som får mest jernbane for pengene i hele Europa

60 prosent av NSBs overskudd stammer fra eiendom

De siste fem årene har eiendom pyntet på NSBs driftsresultater med over 4 milliarder kroner. Nå skal pengemaskinen ROM Eiendom flyttes fra NSB og inn i et nytt og mektig infrastrukturforetak for jernbanen.

Rekordresultat for jernbanen: Passasjervekst og eiendomssalg løfter NSB

NSB leverer gode resultater godt hjulpet av eiendomsselskapene sine som snart blir egne selskaper. Det var da NSB lærte av T-banen at passasjerene kom i hopetall.

Annonse
Annonse
Annonse