Annonse

jordbruk

40 millioner i revidert nasjonalbudsjett til opplæring av norske sesongarbeidere

Regjeringen setter av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

Bollestad med klar beskjed til lokalpolitikereStans nedbyggingen av landbruksjorden

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) vil gjøre Norge mer selvforsynt av korn og grønnsaker. Lokalpolitikere som bygger ned landbruksjorden, frustrerer henne.

Nils Øyvind Bergset skal lede OECDs landbrukskomité

Under møtet i OECDs landbrukskomité i desember ble Nils Øyvind Bergset, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, valgt til leder for OECDs landbrukskomité for 2020.

LederSjokkomstilling for bøndene

Vi vil ha kortreist mat. Det betyr at bøndene må satse mer på frukt og grønnsaker når vi ikke trenger all melken og kjøttet som produseres i dag.

LederSjokkomstilling for bøndene

Vi vil ha kortreist mat. Det betyr at bøndene må satse mer på frukt og grønnsaker når vi ikke trenger all melken og kjøttet som produseres i dag.

Krevende innspurt i årets jordbruksoppgjør

Fristen for årets jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt.

Ap lanserer «opptrappingsplan» for jordbruket

Arbeiderpartiet ønsker mer jord i drift, større avlinger og høyere selvforsyning. Om kort tid legger partiet fram en plan for hvordan det skal gjøres.

Økoskulen feirar 100 årVerdas vakraste klasserom

Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland opna dørene for kvinnelege elevar same året dei starta opp i 1917, samstundes som nokre av dei mest moderne og nyskapande skulane i Oslo gjorde det same.

Aps pengebruk

Venstres vingling i jordbrukspolitikken skygger for noe viktigere: Arbeiderpartiet har brutt ut av et 30 år gammelt mønster og vil øke jordbruksoverføringene igjen. Jens Stoltenberg er dratt til Brussel, men spørsmålet er om han har tatt med seg kalkulatoren, skriver Aslak Bonde.

Aps pengebruk

Venstres vingling i jordbrukspolitikken skygger for noe viktigere: Arbeiderpartiet har brutt ut av et 30 år gammelt mønster og vil øke jordbruksoverføringene igjen. Jens Stoltenberg er dratt til Brussel, men spørsmålet er om han har tatt med seg kalkulatoren, skriver Aslak Bonde.

– Smart kobling mellom teknologi- og jordbruksmiljøet

– Vi ønsker et mer konkurransedyktig og bærekraftig norsk jordbruk, og mye av nøkkelen til suksess ligger i utvikling av fremtidens smarte løsninger. Mer kobling mellom teknologimiljøer og jordbruket må til for å lykkes, ifølge Innovasjon Norge

– Et løft for forskning og innovasjon på lavutslipp

Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 millioner kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

Bønder med inntektshopp på 10 prosent

Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk på 192.000 kroner i 2015, en økning på 10 prosent fra året før. Men også gjelda øker for bøndene.

Nedgang i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor

Klimautslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor har sunket tre år på rad. – Det viser at politikken virker, mener Tina Bru fra Høyre.

Må skape urban gårdsdrift når bøndene flytter til byene

Hvordan skal vi møte matbehovet i morgendagens byer når antall byfolk kan gå fra to til syv milliarder innen 2030?

EU vil satse på innendørs landbruk

Det som på designskissene ligner på enorme drivhus er i virkeligheten innendørs jordbruk i et mini økosystem. Forholdet mellom planter og dyr maksimerer produksjonen samtidig som alt avfall blir gjenbrukt i systemet, noe som eliminerer behovet for kunstgjødsel.

Advarer mot markedsderegulering av jordbruket

NHO tror frislipp gir investeringstørke i matindustrien.

Annonse
Annonse
Annonse