Annonse

klynger

Abelia- Ingen er tjent med en byråkratisk mastodont der alle tenker likt

Abelia-sjef Øystein Søreide Eriksen er klar for et bedre fungerende virkemiddelapparat.

Rekordstor EU-satsing på passasjerbåt i Norge110 millioner til elektrisk hurtigbåt i Rogaland

Rogaland fylkeskommune og klyngen NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt.

Slik kan du bli best i Europa

Et norsk oppstartselskap innen helse kom på topp blant europeiske små- og mellomstore bedrifter i EUs siste runde av tildelinger.

Vil ut på dypt vann med norske selskaper

På flere tusen meters dyp finnes mineraler med et godt potensial for verdiskaping i framtiden.

HavrommetForeslår massiv satsing på marin klynge i Bergen

Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. – Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Abelias medlemmer trenger en sterk norsk maritim klynge

Abelia direktør Håkon Haugli ønsker seg et grønt skifte, og mener særlige støtteordninger – som nettolønnsordningen må bort for å bidra til dette. Haugli ser bort fra at sjøfolk og skip er den viktigste bestanddelen i ambisjonen om styrket innovasjon i havrommet.

Oppstart for Tøyen Startup Village

Med Schibsted Vekst med på laget, kunne Tøyen Start Up Village torsdag erklære seg som etablert. – Tøyen er på god vei til å bli en ekte, nyskapende og berikende oppstartsarena for Oslo, sier næringsbyrård I Oslo Geir Lippestad.

Annonse
Annonse
Annonse