Annonse

Kommune-Norge

Jovial arbeidsmaur som leter etter felles løsninger− Et ekte kommunemenneske

Skyhøye forventninger, gigantisk mangel på fagfolk og knallharde krav i Stortinget. Med en slik arbeidshverdag i vente, er det nok en fordel at den nye kommunalministeren både er arbeidsom, grundig og jovial.

Lederutfordringen

− Hurdalsplattformen er gammeldags kommunetenking

− Hovedproblemet ute i kommunene er ikke mangel på tjenester nær folk, men mangel på fagfolk som kan utføre tjenestene.

Fra ordfører til statsrådGram har gode forutsetninger

13 års fartstid som ordfører vil komme svært godt med i Bjørn Arild Grams nye jobb som kommunalminister.

− Må få med regjeringen og et flertall i Stortinget

Heldigvis vet Bjørn Arild Gram hvor skoen trykker i Kommune-Norge.

Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon

Manglende tiltak mot klimaendringer i Kommune-Norge

De fleste norske kommuner regner med å bli påvirket av klimaendringer, men sju av ti sier at de mangler ressurser til å gjøre noe med det, skriver Klassekampen.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Revidert budsjett Høylytt klagesang for oljen og kommunene

I årevis har oljelobbyen argumentert for at mindre oljeinntekter gir mindre velferd. Nå er vi der. Oljebransjen og kommunene ser ut til å lide aller mest under korona-nedstengningen.

Ledelse i Kommune-NorgeI skvis mellom handlingsrom og stortingssal

Hver gang kommunenes interesseorganisasjon KS får anledning, maser de om at «statlig detalj­styring svekker det lokale handlingsrommet i kommunene». Nå viser en fersk undersøkelse at KS har rett.

Kommune-Norge i endringHeftig innovasjon må ikke være high-tech

Da psykolog Birgit Valla for snaut 10 år siden startet Stangehjelpen – et lavterskeltilbud innen psykisk helse i Stange kommune – visste hun ikke at hun bedrev innovasjon på høyt nivå.

Arendalsuka 2019

Innovasjon i Kommune-Norge– Kommunale ledere mangler et tydelig mandat

«Alle» vet at kommunene må gjøre ting annerledes for å møte megatrender som klimakrav og eldrebølge. Men så lenge lederne ikke har et tydelig mandat, blir det svært vanskelig å endre seg, mener BI-forsker.

I dag ble en ny rapport om kommunenes klimatilpasninger presentert. Natt til i dag ble Brumunddal i Ringsaker i Hedmark rammet av ekstremvær. Foto: John Arne Holmlund |HA | NTB scanpix

KlimatilpasningRefser Oslo og Bergen

– Nedslående, sier Cicero om klimatilpasningen i våre to største byer.

Vil sprenge pensjons-monopolet i kommunene

Omveltninger i kommunene har skapt rom for ny konkurranse om 520 milliarder pensjonskroner. Storebrand blir KLP-monopolets første utfordrer nasjonalt.

Vekst og fall i kommune-Norge

Myteknusing?3 av 4 norske kommuner er innovative

74 prosent av norske kommuner sier de er innovative. 69 prosent av innovasjonen handler om nye arbeidsprosesser og ny organisering. 80 prosent er gjenbruk av andres ideer.

StatsbudsjettetKommune-Norge gjør opprør mot maskinskatt

I kveld samles 130 ordførere foran Stortinget for å demonstrere mot regjeringens forslag om å skrote den såkalte maskinskatten. KS oppfordrer samtidig 348 kommuner til å skrive under på protest-opprop.

Departementet – Kan spare 500 millioner på lokalt trepartssamarbeid

Forskning, fagbevegelse og lokalpolitikere anbefaler å formalisere trepartssamarbeid i norske kommuner. Departementet tror det kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

Mer lokal makt i sikte for fagbevegelsen

På toppen av norsk samfunnsliv anses trepartssamarbeidet som en av de viktigste institusjonene for velferdsstatens eksistens. Gjennom de kommende omveltningene i kommune-Norge vil fagbevegelsen utvide sin innflytelse.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Beste kommune-resultat på ti år

Kommunene har samlet sett bedret driftsresultatene sine betraktelig. Men kommunene i én region havner i bakevja. Sjekk din region her.

Den katolske kirken risikerer å måtte betale tilbake 100 millioner kroner

Oslo kommune krever Den katolske kirken for rundt ti millioner kroner etter medlemsrotsaken. Trolig er dette bare første krav fra Kommune-Norge.

Ap lover å skille tvangssammenslåtte kommuner

Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.

Kommune-Norge Mer krevende budsjettprosesser i år

Kommunene planlegger å bruke mer penger på alle tjenesteområdene til neste år, viser den årlige budsjettundersøkelsen som KS gjennomfører. Det er innen sosialtjenester den størst utgiftsveksten kommer.

Kommune-NorgeStavanger fortsatt på skattetoppen

Selv etter oljekrisen betaler gjennomsnittsinnbyggeren i Stavanger 30 prosent mer skatt enn gjennomsnittsnordmannen.

Prioritering i kommunene– Statens ansvar

Senterpartiet mener statliggjøring svekker norske kommuners handlingsrom. SV påpeker at KS-leder Helgesen selv er politiker – fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet mener kommunebudsjettene de seneste årene viser forskjellene i norsk politikk.

Fagforbundet om KS-lederen– Merkelig tidspunkt

Leder for landets størst fagforbund mener KS-lederens ønske om en prioriteringsdebatt kommer på et merkelig tidspunkt. Hun forsøker å løfte fram en strukturell debatt i stedet for å kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, mener Mette Nord.

Regjeringen svarer KS– Fornye og forenkle

Fornying og forenkling er svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på KS-leder Gunn Marit Helgesens utfordring om at kommune-Norge trenger en prioriteringsdebatt.

KS-leder Helgesen– Nå trenger vi en debatt om hva kommunene skal prioritere

– Vi ser et stadig større gap mellom det som forventes levert av norske kommuner og de tjenester som faktisk blir finansiert. Hvor går grensen for hva kommunene skal levere? spør styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun etterlyser en prioriteringsdebatt om kommunale tjenester.

Annonse
Annonse
Annonse