Annonse

norad

Lederspeilet

Per Øyvind BastøeHan som evaluerer bistandskronene

– Norsk bistand er ikke bare uhyre oppsplittet tematisk og geografisk, men er dessuten dårlig koordinert og med uklare mål.

Karrieresteg

Solhjell går av som leder i WWF, blir direktør i Norad

Bård Vegar Solhjell slutter som generalsekretær i WWF Verdens naturfond og blir direktør i Norad. Solhjell ble utnevnt i statsråd fredag 8. november.

Lederspeilet

Ledelse mens man venter

Norad-direktør Jon Lomøy har prøvd de fleste styringsmodeller. Nå er han klar for enda en reform etter flere måneder med "vente-ledelse".

LederBom i bistanden

Det skal drives innovasjon i bistanden også. Da skjer det feil og prosjekter mislykkes. Men evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe har rett i at det bør tas grep for å forbedre resultatene innen bistand.

LederBom i bistanden

Det skal drives innovasjon i bistanden også. Da skjer det feil og prosjekter mislykkes. Men evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe har rett i at det bør tas grep for å forbedre resultatene innen bistand.

Norad inngår milliardavtale med Redd Barna

Norad og Redd Barna inngår en femårig samarbeidsavtale verdt 1,15 milliarder kroner.

Ingen nedleggelse av Norad

Regjeringen har nå valgt modell for reform av arbeidet med bistandsforvaltning.

Bistandsreform Dette fungerer i norsk bistand og dette bør vi skrote

– Jeg er ikke sikker på at dagens bistandsforvaltning er i god nok forfatning til å takle morgensdagens utfordringer, sier evalueringsdirektør i Norad Per Øyvind Bastøe.

Bistandsreform– Stiller UD friere til å koble bistand og politikk

BistandsreformAstrup vil rendyrke Norad

Eget utviklingsdepartement blir det ikke.

Tidligere bistandstopper tar oppgjør med pengebruken

De to tidligere bistandstoppene Tom Vraalsen og Per Ø. Grimstad mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest.

Mer bistand blir brukt på hjemmebane, mindre går til de fattigste

De rike OECD-landene ga mindre bistand til verdens aller fattigste land i 2016. Årsaken er blant annet at rekordmye av bistanden har gått til tiltak for flyktninger i eget land.

BistandNorske bistandsmidler brukes til alderstesting av unge asylsøkere

Norske bistandspenger brukes til blant annet til norskopplæring på norske asylmottak og kontroversiell alderstesting av enslige asylsøkere som sier de er under 18 år.

Høye flyktningutgifterHver femte krone av bistandsmidlene gikk til Norge

I 2016 gikk 6,7 milliarder kroner av bistanden til flyktninger i Norge. Det utgjorde 18,4 prosent av bistanden.

Norad: For mye bistandspenger blir igjen i Norge

Norge støtter 1.000 organisasjoner innen sivilt samfunn i utviklingsland. For mye penger og makt blir igjen i Norge, viser en ny evaluering.

– Mottakerlandene må føle at de bidrar

Norge må gjøre en større innsats for at landende som mottar bistand skal føle at de også gjøre noe, mener Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø.

– Bistand virker mest når den trengs minst

Nå har regjeringen bestemt at den norske bistanden skal gå til de mest sårbare landende i verden.

Bistandsprofitørene

UD og Norad bør ikke bidra til å bygge opp profittorienterte bistandsaktører som ILPI. Men VG-redaktør Skartveit kortslutter og hiver seg på billig populisme når hun bruke slike eksempler som begrunnelse for å kutte i bistandsbudsjettet, skriver redaktør Magne Lerø.

Norad-rapport kritisk til norsk Syria-bistand

Norge har de siste fem årene gitt 3,5 milliarder kroner til ofrene for krigen i Syria, men mangler strategiske mål og prioriteringer for bistanden, konkluderer en ny rapport.

Norge ga 34,5 milliarder kroner i bistand i fjor

188 millioner kroner mindre til de minst utviklede landene i verden, sammenlignet med i 2014.

Annonse
Annonse
Annonse