Annonse

oecd-rapport

Ny OECD-rapportBare en femtedel av klimainvesteringer går til klimatilpasning

OECD-landene putter mesteparten av potten i tiltak for utslippskutt.

OECDBoligprisene skviser middelklassen

Middelklassen krymper. Løsningen er styrking av sosiale tilbud og høyere skatt på kapitalinntekt og arv, slår OECD fast i ny rapport.

OECDLedelse er nøkkelen til høyere produktivitet

For dårlig digitalisering er skyld i lav produktivitetsvekst. Og dårlig digitalisering er et ledelsesproblem, slår OECD fast i ny rapport.

OECD legger skylden for lav lønnsvekst på globale teknologiselskaper

Anbefaler andre land å følge kollektive forhandlinger som i Norge for å bøte på ulikhetproblemene som følger i kjølvannet.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

OECDAnbefaler kraftig kutt i sykelønnen

Norge henger fortsett etter i utdanningskappløpet

Økende realfagsgap mot andre land, og mer enn hver tredje doktorgrad i Norge avlegges av utlendinger.

Småbedriftene for dårlige til å ta i bruk ny teknologi

Det sier OECD. Men hjelpen er på vei.

OECDNordmenn verdensmestre i data

Ingen land slår oss i dataferdigheter. Men excel-triks og touch-metoden gir dårlig betalt. – Jeg stiller meg tvilende til om det har noen effekt i det hele tatt, sier NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes.

OECD: Norges helsevesen dyrt, men effektivt

Ifølge OECD-rapporten Health at a Glance er fortsatt det norske helsevesenet dyrt, men godt.

Mulig med vekst og likhet

OECD-rapport om økende ulikhet peker på fremveksten av midlertidighet. Kalle Moene ved UiO peker på fagforeningenes tapte innflytelse.

sykehus_lege_al.jpg

Bedre enn sitt rykte

Norsk eldreomsorg er bedre enn sitt rykte. Få land har et så godt system som oss, og norske eldre kan prise seg lykkelige over at det er nettopp her de bor.

Annonse
Annonse
Annonse