Annonse

pensjonsreform

Kan tape hundretusener på tidlig uttak av pensjon

Sju av ti arbeidstakere begynner å ta ut pensjon før de slutter å jobbe. Det er lite lønnsomt for de fleste.

LevealdersjusteringUnge må stå i jobb til de er godt over 70

En 20-åring må belage seg på å stå i jobb til hen er over 73 år for å få like god pensjon som eldre generasjoner har fått ved fylte 67 år.

Til frontalangrep på AFP-ordningen– Avtalefestet fallskjerm for ressurssterke

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, går til frontalangrep på AFP-ordningen. Den treffer ikke de den var designet for å treffe, Sliterne. De svakeste, mener han.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 milliarder per år

I fjor jobbet 50-åringer i snitt 11,9 årsverk. Det er ett årsverk mer enn i 2009.

LO spår pensjonssmell for sliterne

Pensjonsreformen rammer hardere enn først antatt. Situasjonen er mest dramatisk for seniorer som ikke har helse til å jobbe, ifølge LO.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

Sekstimersdagen: – Vinn-vinn situasjon for alle

Fagforbundet ser på innføring av sekstimersdagen som et alternativ til borgerlønn og en løsning på å få flere til å stå i jobb lenger.

Raskest økende arbeidsledighet over 60

Arbeidsledigheten vokser raskest blant dem over 60. I april var 5.565 personer over 60 år registrert som helt arbeidsledige hos Nav.

LO samler seg i striden om pensjon

Fellesforbundets pensjonsmodell passer ikke inn i offentlig sektor, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Likevel har de to LO-gigantene nok en gang funnet sammen foran lønnsoppgjøret.

200.000 flere alderspensjonister de siste fem årene

Antall alderspensjonister vokser fortsatt raskt. Knapt 870.000 mottok alderspensjon ved utgangen av 2015. Det er 31.000 flere enn for ett år siden og i overkant av 200.000 flere enn i 2010 – rett før pensjonsreformen trådte i kraft.

Hellas tilbyr pensjonsreform mot ny lånepakke

Hellas foreslår kutt i pensjonsutgiftene og økte skatter og avgifter i bytte mot et treårig låneprogram.

Annonse
Annonse
Annonse