Annonse

Psykiatri

Fastleger mindre fornøyde med psykiatritilbudet

Fastlegene er mindre fornøyd med de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) nå enn de var for fire år siden, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

– Et stramt budsjett for helseforetakene

Statsbudsjettet for 2020 tar ikke de store utfordringene inne psykisk helse på alvor, mener presidenten i Norsk psykologforening.

Dokumentar

Tvang som omsorg

Mens tvangsbruk demoniseres i offentlig­heten, snakker de som behandler psykisk syke om tvang som omsorg og siste utvei. Tvang kan forhindre selvmord.

ProfessorPakkeforløpet undergraver fagligheten i psykiatrien

Flere er kritiske til innføringen av pakkeforløpene for psykiatri og rus. Professor i psykologi Tor-Johan Ekeland, mener de i verste fall kan ødelegge gode fagmiljøer.

Tvangslovutvalget legger fram innstilling

Etter tre års arbeid leverer tvangslovutvalget tirsdag sin innstilling til helseminister Bent Høie (H). Utvalgets hensikt har vært å gjøre tvangsregler klarere.

Synspunkt

Norsk psykiatri – en skam

Hvordan kan mennesker bli friske når de sover i et rom som påminner dem om elendighet? Standarden i ­psykiatrien er rett og slett urovekkende, skriver Irma Kartal.

Psykiatere vurderer Donald TrumpGal eller ond?

Det er ikke bare politiske motstandere og stadig flere republikanere som lurer på om Donald Trump er riktig navla. Også psykiatere tviler på presidentens lederevner.

Sørlandet kan få kombinert psykiatri- og barnevernsinstitusjon

Etter drapet i Kristiansand sier barneminister Solveig Horne (Frp) at det er aktuelt å legge en institusjon som kombinerer barnevern og psykiatri til Sørlandet.

Annonse
Annonse
Annonse