Samfunn

– Det vi har sett, gjelder spesielt der hvor barn og unge trenger hjelp både fra psykiatrien og barnevernet, og disse har ikke hatt et godt nok samarbeid. Altfor mange barn faller mellom to stoler, sier Solveig Horne.

Sørlandet kan få kombinert psykiatri- og barnevernsinstitusjon

Etter drapet i Kristiansand sier barneminister Solveig Horne (Frp) at det er aktuelt å legge en institusjon som kombinerer barnevern og psykiatri til Sørlandet.

Publisert Sist oppdatert

– Nå skal jeg gå så langt at jeg sier at Sørlandet er en svært aktuell kandidat for å få en slik institusjon, sier Horne til Fædrelandsvennen.

Ifølge en forskningsrapport fra NTNU har hele 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner en eller annen form for psykisk lidelse. Det er en av grunnene til at Horne og helseminister Bent Høie (H) sammen ønsker et prøveprosjekt med opprettelsen av såkalte kombinasjonsinstitusjoner. Dette er institusjoner hvor barn i barnevernets omsorg også får psykisk helsehjelp.

– Det vi har sett, gjelder spesielt der hvor barn og unge trenger hjelp både fra psykiatrien og barnevernet, og disse har ikke hatt et godt nok samarbeid. Altfor mange barn faller mellom to stoler, sier Horne.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som sammen med Helsedirektoratet skal avgjøre plasseringen av institusjonene.

– Vi har sagt at dette skal være oppe å stå forhåpentligvis allerede neste år. Det er helt klart at det er behov for en felles institusjon for de barna og ungdommene som trenger en så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, sier Horne.

Selv deltok hun i et møte om den drapssiktede 15-åringen i et møte med Kristiansand kommune i juni. Jenta, og andre historier, ble diskutert i anonymisert form. Hun sier utagerende atferd hos barn og unge ofte er et rop om hjelp, men mener man har en lang vei å gå når det gjelder å komme tidlig på banen og lytte til dem.

Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket.

Powered by Labrador CMS