Annonse

rederiforbundet

Karrieresteg

Ny president i Norges Rederiforbund

Paul-Christian Rieber, administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA, er på generalforsamlingen 31. mars valgt til ny president i Norges Rederiforbund.

Lederspeilet

Skipsfartens grønne stemme

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, er en tydelig talsmann for grønn skipsfart.

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

Sturla Henriksen blir spesialrådgiver i FN

Rederiforbundet– Følger utviklingen tett

– Det har ikke vært én vellykket kapring av et internasjonalt skip utenfor Somalia-kysten siden 2012. Men det har vært i underkant av ti forsøk på kapringer i vinter. Kun noen få lokale skip er faktisk blitt bordet av pirater.

Næringslivet vil ha mindre ulikhet og mer frihandel

Internasjonal handel i proteksjonismens tid, og globaliseringens mørke sider. Det var tematikken på NHOs Handelskonferanse i dag.

Ber om strakstiltak for å sikre «norsk lov i norske farvann»

Norske sjøfolk faller utenfor norsk lovverk. Det vil sjømannorganisasjonene LO og Unio ha en slutt på.

– Ledigheten fortsetter å stige

Det tror sentrale arbeidslivsorganisasjoner.

Enighet om produktivitetsavtale

Sjøfartsorganisasjonene har inngått en avtale med Rederiforbundet om produktivitets- og effektiviseringsarbeid i rederiene.

peter_n._myhre_.jpg

Krever fregatt til Adenbukta så raskt som mulig

Høyre og Fremskrittspartiet sammen med Rederiforbundet krever en norsk fregatt til Adenbukta så snart som mulig. Men regjeringen har ikke bestemt seg.

Annonse
Annonse
Annonse