Annonse

rederiforbundet

RederiforbundetUnødvendig komplisert regelverk

Lettelsene i reglene for innreise, karantene og karantenehotell var overmodne, mener Rederiforbundet. De Sier reglene Fortsatt er unødvendig kompliserte.

Karrieresteg

Ny president i Norges Rederiforbund

Paul-Christian Rieber, administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA, er på generalforsamlingen 31. mars valgt til ny president i Norges Rederiforbund.

Lederspeilet

Skipsfartens grønne stemme

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, er en tydelig talsmann for grønn skipsfart.

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

Sturla Henriksen blir spesialrådgiver i FN

Rederiforbundet– Følger utviklingen tett

– Det har ikke vært én vellykket kapring av et internasjonalt skip utenfor Somalia-kysten siden 2012. Men det har vært i underkant av ti forsøk på kapringer i vinter. Kun noen få lokale skip er faktisk blitt bordet av pirater.

Næringslivet vil ha mindre ulikhet og mer frihandel

Internasjonal handel i proteksjonismens tid, og globaliseringens mørke sider. Det var tematikken på NHOs Handelskonferanse i dag.

Ber om strakstiltak for å sikre «norsk lov i norske farvann»

Norske sjøfolk faller utenfor norsk lovverk. Det vil sjømannorganisasjonene LO og Unio ha en slutt på.

– Ledigheten fortsetter å stige

Det tror sentrale arbeidslivsorganisasjoner.

Enighet om produktivitetsavtale

Sjøfartsorganisasjonene har inngått en avtale med Rederiforbundet om produktivitets- og effektiviseringsarbeid i rederiene.

Annonse
Annonse
Annonse