Annonse

resirkulering

Synspunkt

Papp, isopor og batterier som slipper unna

Udemokratiske gratispassasjerer sparer millioner av kroner hvert år. Derfor må hullene i systemet tettes.

Vil oppheve brukthandelloven

– Gjenbruk av klær og andre forbruksvarer er en del av den grønne, sirkulære økonomien. Vi bør ikke ha lover som bremser denne type handel.

Disse skal samle inn emballasjeavfall i Norge

Resirkulerer plastavfall Norsk selskap rydder havet

I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. I Bodø har en norsk bedrift bestemt seg for å gjøre noe med problemet. De sørger for at det lages møbler, tepper og klær av plast de plukker opp fra havet.

Mesteparten av plasten går i søpla

Hvert år forbrukes det nærmere 100.000 tonn plastemballasje i norske husholdninger. Men bare litt over 30 000 tonn kildesorteres.

Gammel plast i nye poser

Nye plastposer vil spare miljøet for 2800 tonn CO2 årlig.

Ber om høyere pant

Panten på drikkeemballasje er ikke økt på 30 år – Naturvernforbundet vil ha den opp.

Krangler om gjenvinning

NRK slår opp at det er best å kaste melkekartongene i restavfallet. Skadelig påstand, protesterer Grønt Punkt.

EU vedtar ambisiøs satsing på gjenvinning

EU-kommisjonen vedtok denne uken en omfattende plan for satsing sirkulær økonomi. Satsingen skal både styrke konkurranseevnen, skape nye arbeidsplasser og ikke minst fremme en bæredyktig vekst.

Avfall kan skape 580.000 euro-jobber

EU mener at satsing på såkalt sirkulær økonomi både kan skape vekst og arbeidsplasser og bidra til reduserte miljøutslipp. EU-kommisjonen arbeider nå med et langt strengere direktiv enn det de lanserte i 2014.

Annonse
Annonse
Annonse