Annonse

Samhandling i praksisBøter for 1,4 milliarder

Norske helseforetak har gitt kommuner som ikke tar imot en pasient etter et sykehusopphold, bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fra 2012 til 2018, ifølge VG.

Stadig flere utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus

Flere norske sykehus melder om økning i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av oppfølging fra norske kommuner.

Kommunene strever på

Kommunene havner bakpå økonomisk. Gjelden øker faretruende og det er ikke ressurser nok til å få samhandlingsreformen til å fungere som den skal. Incitamentstenkningen gjør seg på papiret, men får utilsiktede virkninger i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Riksrevisjonen kritiserer samhandlingsreformen

Pasienter blir utskrevet for tidlig fra sykehusene og får ikke den behandlingen de trenger i kommunene. I en ny rapport kommer Riksrevisjonen med skarp kritikk av samhandlingsreformen.

Kommunene planlegger storutbygging av helse- og omsorgsplasser

Kommunene planlegger kjempeinvesteringer i helse- og omsorgsplasser de neste fire årene. Det kan de trenge. Det anslåtte behovet i 2030 er 15 ganger så stort.

Byene ble tatt på sykesenga

3 år inn i samhandlingsreformen sliter de store byene mest med omstillingen. Det viser en ny rapport fra IRIS. Men på tross av innkjøringsproblemer endres kommunehelsetjenesten taktfast i retning av mer kortvarig pleie hjemme.

De største byene sliter mest med samhandling: Byene ble tatt på sykesenga

3 år inn i samhandlingsreformen sliter de store byene mest med omstillingen. Det viser en ny rapport fra IRIS. Men på tross av innkjøringsproblemer endres kommunehelsetjenesten taktfast i retning av mer kortvarig pleie hjemme.

Behov for super-rådmenn

Mange små kommuner sliter med samhandlingsreformens krav om lovpålagte avtaler med helseforetakene. Rådmannens nye rolle som forhandlingsleder stiller ekstreme krav til ledelse. Det går frem av Norges beste statsvitenskapelige forskningsartikkel 2014.

Samhandling brøyter vei for kommunereform: Behov for super- rådmenn

Mange små kommuner sliter med samhandlingsreformens krav om lovpålagte avtaler med helseforetakene. Rådmannens nye rolle som forhandlingsleder stiller ekstreme krav til ledelse. Det går frem av Norges beste statsvitenskapelige forskningsartikkel 2014.

doktor_sykes__s.jpg

Legene i tvil om samhandlingsreformen

Et halvår før samhandlingsreformen skal tre i kraft, er uvissheten og skepsisen stor blant leger landet over.

doktorer_leger_.jpg

Vil utnytte fastlegene bedre

Helseministeren vil stille strengere krav til fastlegene.

Frykter samhandlingsreformen blir en ny Nav-skandale

Å overføre 5 milliarder helsekroner fra staten til kommunene for å gjennomføre samhandlingsreformen kan skape kaos for kommunene, frykter Høyre-leder Erna Solberg.

dagfinn_h__ybr_.jpg

Ber regjeringen utsette helsereform

KrF-leder Dagfinn Høybråten frykter konsekvensene dersom samhandlingsreformen gjennomføres nå.

sykehuskorridor.jpg

Kamp om ny samhandlingsreform

Tautrekkingen mellom kommuner og sykehus om oppgavefordeling og økonomi i den nye samhandlingsreformen spisser seg til. Regjeringen satser tungt på det den kaller en helserevolusjon.

spareb__sse_pen.jpg

Kommunal budsjettsprekk

Det er budsjettsprekk i seks av ti kommuner, og fire av ti kommer ikke utenom kutt. En av sju kommuner har gått med underskudd til nå i år. Kommunesammenslåinger kan bli svaret.

Annonse
Annonse
Annonse