Samfunn

Bøter for 1,4 milliarder

Norske helseforetak har gitt kommuner som ikke tar imot en pasient etter et sykehusopphold, bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fra 2012 til 2018, ifølge VG.

Publisert Sist oppdatert

Dette betyr at norske kommuner har fått bøter over 300.000 ganger for pasienter de ikke har klart å ta imot, slik samhandlingsreformen fra 2012 pålegger dem, skriver avisen.

Når en pasient blir innlagt på sykehus for å få behandling eller en operasjon, skal kommunen ta imot pasienten etter at den er blitt skrevet ut fra sykehus. Kommunen skal gi videre hjelp og behandling.

Samhandlingsreformen fra 2012 skulle gjøre samarbeidet mellom sykehus og kommunene bedre, der pasientene skulle skrives ut raskere, og tilbudet til kommunene skulle bygges opp. Konsekvensen var at dersom en kommune ikke klarer å ta imot en pasient, må kommunen betale bøter for hver ekstra dag pasienten er på sykehus.

VGs kartlegging viser at samhandlingsreformen har blitt dyrere og dyrere for mange kommuner.

I 2012 krevde sykehusene inn bøter for til sammen 142 millioner kroner fra kommunene. I fjor var summen på 272 millioner kroner, en økning på 92 prosent.

– Det er mye som tyder på at bøtene for utskrivningsklare pasienter er et økonomisk virkemiddel som ikke fungerer. I stedet har det ført til uheldige økonomiske vridningseffekter og stor usikkerhet om dette er til pasientens beste, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening til avisen.

Powered by Labrador CMS