Annonse

schengen

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer i april til neste år

Nå har politiet endelig satt en dato for når nye ID-kort og pass skal innføres.

Fem Schengen-land ber om fortsatt grensekontroll

Flyktningsituasjonen i Europa er så uforutsigbar at medlemsland fortsatt må ha mulighet til å kontrollere grenser innenfor Schengen-området, skriver Norge og fem andre land i et brev til EU-kommisjonen.

Anundsen: EU må åpne for forlenget grensekontroll

EU må la Norge fortsette med midlertidig grensekontroll så lenge vi selv syns det er nødvendig, mener justisminister Anders Anundsen (Frp).

Schengen-sammenbrudd kan koste 180 milliarder kroner

Det slås fast i en ny rapport bestilt av EU-parlamentet. Nå skal landene med midlertidige grensekontroller vurdere behovet for å opprettholde ordningen.

Solberg tilfreds med felles Schengen-styrke

EU-dom kan sette en effektiv stopper for fengsling av ulovlige innvandrere i Norge

Denne uken slo EU-domstolen fast at ulovlig innvandring i Schengen ikke kan straffes med fengsling. Nå utreder Justisdepartementet om dommen overstyrer norsk lov.

Europalov blir en del av Lovdata

Grensekontrollen forlenges igjen

Regjeringen har forlenget den midlertidige kontrollen ved indre Schengengrense.

Nye anslag: Så mye vil felles personkontroll i Schengen koste

Festung Europa

Faller Schengen, ender EU opp som en skygge av seg selv. Løsningen kan være at EU tar ansvaret for opprette gigantiske flyktningeleirer i Hellas og andre land slik at en kan oppnå kontroll med flyktningestrømmen og satse på kvoteflyktninger, skriver redaktør Magne Lerø.

Reisende fra andre europeiske land får nå reise visumfritt til Shanghai i inntil seks dager. Men de nye reglene gjelder ikke for nordmenn.

Norge utelatt fra kinesisk visumoppmykning

Når Kina letter opp i sine visumregler gjelder det for reisende fra alle Schengen-land – bortsett fra Norge og lilleputtstaten Liechtenstein.

Asylrett på papiret

Asylsystemet i Europa har brutt sammen fordi det baserer seg på ideer og regler som ikke har tilstrekkelig støtte i befolkningen. Vi har havnet i en situasjon der folk setter livet på spill for å nå et Europa som ikke vil ha dem, skriver redaktør Magne Lerø.

EU innkaller til hastemøte om grensekontroll

Sverige, Danmark og Tyskland er innkalt av EU til et hastemøte om de nyinnførte grensekontrollene.

Politisk klarsignal for felles Schengen-bevoktning

Overraskende lite motstand mot en europeisk grense- og kystbevoktning.

Annonse
Annonse
Annonse