Annonse

sentralisering

Byene vil vokse kraftig – distriktskommuner blir taperne

Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene.

Vedum etterlyser tiltak mot befolkningsnedgang i nord

For første gang siden 2001 opplever hele Nord-Norge nedgang i folketallet.

RapportMedienes dekning av fylkene er svekket

Dekningen av det regionale forvaltningsnivået er svekket, og Oslo peker seg ut som den eneste reelle blindsonen i norsk mediedekning, ifølge en ny rapport.

NRK reduserer antall regionkontorer

Distriktsdivisjonen i NRK slår sammen Region Sør og Region Øst og reduserer dermed antall regionkontorer fra fem til fire.

Grunnrenteskrekk brer om seg i distriktene

Nå kan modellen med statlig grunnrenteskatt spre seg fra vannkraft til vindkraft og oppdrett. –Grunnrenteskatt er godt egnet hvis man ønsker å stanse utbygging av vindkraft i Norge, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Vedum raser mot nytt sentraliseringstiltak fra regjeringen

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år.

Sp varsler kamp mot «et av de verste verktøyene for sentralisering»

Vippeposisjon i fylkene kan bli brukt til å endre strategien om fortetting rundt byene.

Nav-sentralisering mangedobler reiseveien til jobb

Når Telemark og Vestfold slås sammen må ansatte ved Navs kontaktsenter i Skien pendle 14 mil hver vei til jobb. Mange ansatte risikerer å stå igjen uten jobb som følge av sentraliseringen.

Arendalsuka 2019

By og land – mann mot mannHører dere bønda nå?

Alle som var der for å bivåne ukas store sentrum/­periferi-debatt hørte i alle fall Trygve Slagsvold Vedum.

121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015

Brorparten av veksten i private jobber skjer i storbyene, og Oslo er den suverene vinneren.

Færre Nav-kontorer bidrar til at kommuner mister arbeidsplasser

Minst 237 kommuner har fra 2016 til 2018 tapt statlige arbeidsplasser, ifølge SSB-tall. Nedlegging av Nav-kontorer er en av forklaringene.

Kommunevalget 2019

Venstres Alfred BjørloSatser på fire nye år som ordfører i ny kommune

En av Venstres mest kjente lokalpolitikere, Alfred Bjørlo, står på valg til både kommune- og fylkesting. Han vil gjerne fortsette som ordfører, i nye Stad kommune.

Synspunkt

PolitireformenBedre tjenesteyting i en mer sentralisert struktur

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet sin side – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

LederSektorstyrt sentralisering

Sentralisering følger av statens organisering og politikernes tro på den høyere kompetansens velsignelse. En kunne like godt sagt rett ut at prisen en vil betale, er nedbygging av distrikts-Norge.

Lavere innvandring bidrar til sentralisering

Innvandring har bidratt til å holde folketallet opp i mange utkantkommuner, men nå bidrar redusert innvandring til økt flyttetap i mange kommuner.

Leder

LederBollestad i sentraliseringsskvis

Veterinærinstituttets planlagte nedbemanning av regionskontorene får mat- og landbruksminister Olaug Bollestad til å vri seg i sentraliseringssmerter. Det er selvsagt Sp som svinger pisken.

NationenØkt maktsentralisering under Erna Solberg

Den geografiske fordelingen av statlige styreledere har blitt klart skjevere i løpet av den blåblå regjeringens tid, ifølge en kartlegging Nationen har gjort.

LederStyringskåthet og sentralisme

For politikerne på Stortinget er det viktigere å få markert sitt parti enn å hegne om lokaldemokratiet. I pur styringskåthet pøser de på med bemanningsnormer og diktater til kommunestyrene.

Vekst og fall i kommune-Norge

Stengt for videre sentralisering

Bondelaget har merket seg at Knut Arild Hareide stenger døren for videre sentraliseringspolitikk.

Dette kan Ap og Sp samarbeide om

– De må satse på en desentraliseringsreform med storstilt utflytting av arbeidsplasser fra Oslo, sier professor Frank Aarebrot.

Fire av ti mener globalisering truer norske arbeidsplasser

LederReverseringspartiet

I Senterpartiet snakker de over seg. Om Arbeiderpartiet kommer til sans og samling i regjeringsposisjon, vil de erkjenne at de har sansen for mye av den såkalte sentraliseringen som regjeringen har drevet fram. Derfor er det fint lite av det Stortinget har vedtatt som vil bli reservert, skriver redaktør Magne Lerø.

8 av 10 statlige stillinger flyttes ut av Oslo

Over åtte av ti statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo, til andre norske storbyer. Sp og Ap stiller seg kritisk til det de mener er en storstilt sentraliseringspolitikk.

politi_dst.jpg

– Politireformen kan bli en fiasko

Politiets Fellesforbund advarer mot danske tilstander som effekt av politiets sentraliseringsreform.

Annonse
Annonse
Annonse