Annonse

sesongarbeidere

Leder

LederRisiko ved streng grensekontroll

Ikke er de fast ansatt, mange er ikke vaksinert – likevel ligger det an til at vi over nyttår slipper inn 3000 utenlandske sesongarbeidere for å få unna det årlige Lofotfiske, hvis de ikke har tatt skrekken av de norske innreisereglene. Da blir det krise i fiskerinæringen.

Leder

LederRisiko ved streng grensekontroll

Ikke er de fast ansatt, mange er ikke vaksinert – likevel ligger det an til at vi over nyttår slipper inn 3000 utenlandske sesongarbeidere for å få unna det årlige Lofotfiske, hvis de ikke har tatt skrekken av de norske innreisereglene. Da blir det krise i fiskerinæringen.

40 millioner i revidert nasjonalbudsjett til opplæring av norske sesongarbeidere

Regjeringen setter av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

Vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet – og tjene på det.

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge

De nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021.

Gerhard Salicath er fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto: Moment Studio

– Nødvendig arbeidskraft skal kunne komme til Norge

Stengte grenser til Norge er ikke til hinder for arbeidskraft med ansettelsesforhold og nødvendig ekspertise for den samfunnskritiske mat- og drikkenæringen.

Rekordhøy ledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Moskenes i Lofoten har 13,5 prosent arbeidsledighet. Likevel importeres det arbeidskraft hit i skreisesongen.

LederBølgen av uføre

Skal vi få flere fra trygd til arbeid, trenger vi kommunale «tjenestebedrifter» som kan tilby arbeidskraft over kortere og lengre tid til næringslivet.

LederBølgen av uføre

Skal vi få flere fra trygd til arbeid, trenger vi kommunale «tjenestebedrifter» som kan tilby arbeidskraft over kortere og lengre tid til næringslivet.

Flere utenlandske kommer til Norge for å jobbe, færre søker asyl

Innvandringen av sesongarbeidere til Norge er rekordhøy i 2019, med 2773 første halvår, mot 2416 samme tid i fjor.

Sesongarbeidere høyt i kurs hos norske jordbærprodusenter

Annonse
Annonse
Annonse