Annonse

skog

Regjeringen vil ha skog-boom– Et industrielt eventyr!

Regjeringen vil gjøre norsk skogindustri større, bedre og mer konkurransedyktig. Men da må kreftene samle seg, mener konsernsjef.

DP i Silicon Valley

Klimaministeren– Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene

San Fransisco: Ola Elvestuen sier at klimasamarbeidet Norge har med delstaten California ikke har noe å gjøre med hvem som er president i landet.

Skogarbeidere kan bli permittert på grunn av tørken

Flere hundre skogarbeidere kan i løpet av kort tid bli permittert som følge av skogbrannfaren.

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog, og Christen Sveaas går av som styreleder etter knappe tre uker. Aksjonærene kan miste alle verdier.

– Fremtid uten olje og gass

Skogen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, hevder ekspertutvalg.

Vil bli skogpartiet

Per Sandberg (Frp) vil ha satsing på skog inn i Frps partiprogram.

Satser på nytt liv for skognæringen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kaller ny lovgivning i Indonesia et gjennombrudd.

Indonesia forbyr ødeleggelse av torvmyr

- Et gjennombrudd for skogsatsingen, mener klima- og miljøministeren.

Statskog selger unna: Mye gull i grønne skoger

Investor Ola Mæles kjempegevinst ved salg av deler av sin enorme eiendom i Namdalen i Nord-Trøndelag viser at utmark er mer inn enn noen gang. Så langt har Statskog solgt 281 000 dekar, blant annet til 73 kommuner og privatpersoner/selskaper i tidenes eiendomssalg. Flere frykter nå en svekket Allemannsrett.

Statskog selger unna: Mye gull i grønne skoger

Investor Ola Mæles kjempegevinst ved salg av deler av sin enorme eiendom i Namdalen i Nord-Trøndelag viser at utmark er mer inn enn noen gang. Så langt har Statskog solgt 281 000 dekar, blant annet til 73 kommuner og privatpersoner/selskaper i tidenes eiendomssalg. Flere frykter nå en svekket Allemannsrett.

Annonse
Annonse
Annonse