Samfunn

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med ordfører i Oakland Libby Schaaf under klimakonferansen Global Climate Action Summit i San Fransisco.

– Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene

San Fransisco: Ola Elvestuen sier at klimasamarbeidet Norge har med delstaten California ikke har noe å gjøre med hvem som er president i landet.

Publisert Sist oppdatert

Aktører fra hele verden var denne uken samlet i San Fransisco for å hente inspirasjon og få innspill til hvordan man kan redusere klimagassutslippene under Global Climate Action Summit.

Vår egen klimaminister, Ola Elvestuen var på plass for å etablere nye samarbeid på tvers av de ulike amerikanske delstatene. Han forteller til Dagens Perspektiv at noe av det viktigste han tar med seg fra konferansen er samarbeidet på tvers byer, stater og næringslivet.

– Kjernen i Parisavtalen er at man skal mobilisere hele samfunnet, ikke bare forplikte nasjonalstatene, sier Elvestuen.

Han mener også at denne klimakonferansen var et godt utgangspunkt for å bygge opp et trykk mot forhandlingene som skal foregå senere i år i den polske byen Katowice, hvor FN skal holde sin neste klimakonferanse i desember.

– Vi må få på plass et regelverk som er strengt nok og vi må sende et sterkt nok signal fra mange land om at dette er alvor og at vi må gjennomføre de målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, sier han.

Stopp avskoging

Delegasjonen fra Norge hadde satt seg klare mål før den globale klimakonferansen i San Fransisco ble sparket i gang forrige uke. Et av målene var å løfte betydningen av å ivareta regnskogene. Dette mener Elvestuen at Norge har lykkes godt med.

– Regnskogene utgjør 30 prosent av den mulige løsningen for å redusere klimautslippene frem mot 2030. Det er ingen tvil om at vi har fått dette budskapet høyt og tydelig frem under denne konferansen, sier klimaministeren.

Norge jobber nå med avtaler med latinamerikanske land som ifølge Elevestuen gir resultater. Han understreker at det blir gjort mye bra arbeid på kapasitetsbygging, urfolks rettigheter og lovgivning innenfor verneområdet.

– Avskogingen er på et katastrofalt nivå i størrelse. Dette er et arbeid som Norge aldri vil kunne gjøre alene og nettopp derfor må det være et samarbeid med skoglandene. Vi trenger også å utvikle et bredere samarbeid med andre land for å ta et større ansvar for å få et større volum i det arbeidet som må gjøres inn mot de tropiske landene. Vi er klar over at dette er vanskelig. Skal vi beholde verden slik vi kjenner den, må vi stoppe den type avskoging som vi har i dag.

Gode, norske eksempler

Elvestuen mener også det er viktig å vise frem de områdene hvor Norge ligger i front og hvor vi kan være det gode eksempelet, særlig innenfor transportsektoren og den nasjonale elbilsatstingen.

– Tror du vi kommer til å nå klimamålene til FN?

– Det er fryktelig vanskelig, men jeg mener det fremdeles er mulig. Det er ikke noe alternativ til å ikke nå målene. Alle andre scenarioer er mye verre og dyrere. Dette handler om å beholde verden noenlunde slik vi kjenner den i dag.

Han kan ikke understreke tydelig nok de enorme endringene vi som verdenssamfunn må gjennomføre de neste årene.

Trump har ingen betydning

Målet er å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030. Stadig flere land setter seg mer ambisiøse mål om når de skal avkarbonisere transportsektoren – ikke bare på nasjonalt nivå, men byer, provinser og delstater. Men hvordan kan et enormt land som USA dra i riktig retning når den sittende presidenten er en klimafornekter?

– Samarbeidet vi har med California har ikke noe med hvem som er president å gjøre. Vi har mye å lære av hverandre, understreker Elvestuen.

Han mener Norge og California gode eksempler for resten av verden på transportfronten. Det tette samarbeidet med delstaten har også fungert som en innfallsport til nye samarbeid med andre amerikanske stater. I løpet av konferansen deltok Elvestuen på et møte med Climate Action Coalition, som består av 17 delstater som ønsker å samarbeide om å redusere klimagassutslippene.

– Innovasjonen i næringslivet er i USA og det innovasjonsmiljøet vi har i Norge gir muligheter for oss og California. Når det gjelder klimatiltak er ansvaret i USA på mange områder på delstatsnivå. Både i energisektoren og mye av det som må skje i transportsektoren. Det er et samarbeid som er nyttig for oss og som helt uavhengig av situasjonen med Trump.

Han mener guvernører er helt avgjørende for å oppnå resultater og klimakampen ikke bare kan kjempes av nasjonalstater.

Regulere cruisenæringen

En av de mest gledelige klimanyhetene som kom i år, mener Elvestuen, er IMO-avtalen som ble dratt i havn i april i år gjennom FNs Sjøfartsorganisasjon. Her var Norge sentrale i forhandlingene.

– Når det nå er 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra skipsfarten som er målet, kommer det til å bli satt i gang mange prosesser og ambisjonsnivået vil bli hevet voldsomt. I Norge viser vi at overgangen til nullutslippssamfunnet innafor skipsfart kan gå mye raskere enn noen hadde forventet, sier han.

Norge er allerede for fullt i gang med å elektrifisere norske ferger og hurtiggående passasjerfartøy. Likevel er det fremdeles mange skipsfartøy som ikke går under et grønnere regelverk.

– Vi er bare i starten på den jobben vi må gjøre med andre ulike fartøyskategorier for å utvikle teknologi og lage regelverk som driver frem en renere skipsfart. Det er viktig for å utvikle et grønt næringsliv i Norge. Her ligger vi i front og har en lederrolle. Det er en stor mulighet for norske bedrifter.

Han mener cruiseskipsnæringen er en opplagt næring som trenger en grønnere politikk.

– Det er en diskusjon om landstrøm som må på plass. Det andre er å få ned utslippene når disse cruiseskipene seiler, som jo står for de suverent største utslippene, sier han.

Elektriske havner

Ordfører i byen Oakland, Libby Schaaf, ønsker å takke Norge for å være en «ledestjerne og inspirasjon» i det grønne skiftet. Under et av sidearrangementete som klimadepartementet hadde tatt initiativ til, forsikret ordføreren de oppmøtte om at størstedelen av det amerikanske folket og lederne i delstatene er sterkt i mot den posisjonen som president Donald Trump har tatt i forhold til klimakampen.

– Vi fornekter ikke klimaendringene. Vi forstår at det haster å omstille oss og at vi må handle raskere. Lokale myndigheter kan utgjøre en stor forskjell i denne globale kampen. Vi kan argumentere, regulere og investere i infrastruktur.

Et godt initiativ fra delstatsnivå i California er elektriske ladestasjoner for fartøy som legger i havn i Long Beach, Los Angeles og Oakland. Det utgjør en stor forskjell i mengden CO2-utslipp rundt havneområdene. Ambisjonen er at alle skip som legger til disse havnene om noen år skal være 100 prosent drevet av fornybar energi.

– Jeg håper vi kan investere i den delen av befolkningen som er mest sårbar. Innbyggerne i Oakland som lider mest på grunn av vårt manglende fokus på klimaendringer er de mest sårbare innbyggerne som er bosatt rundt havneområdene og flyplassene, sier hun.

Det er den delen av befolkningen som har hyppigest sykehusbesøk som følge av astma og kreft. Hun poengterer at klimasaken ikke bare handler om miljøet, men også om helsen til mennesker.

Foto KS-leder Gunn Marit Helgesen holder innlegg om hva regionale myndigheter kan gjøre i det grønne skiftet. (Foto: Camilla Skjær Brugrand)

Modige politikere

I Norge har man også ambisiøse mål for en grønnere skipsfart. Et av målene er at en tredjedel av fergene som opererer over de 130 fergesambandene i Norge skal være elektriske innen 2021.

– Dette er et resultat av nasjonale initiativ, en innovativ maritim industri, en miljøbevegelse som dytter oss alle fremover og ambisiøse valg tatt av regionale politikere, forklarer KS-leder Gunn Marit Helgesen som også er til stede i San Fransisco denne uken.

Hun viser til lokale eksempler i Bergen og Hordaland der de lokale politikerne stod overfor e tøft valg da de skulle dele ut nye kontrakter og oppgradere fergesambandene i regionen.

– Den letteste avgjørelsen for regionale myndigheter ville vært å ta et trygt valg og gjøre som de alltid ha gjort ved å velge fossilbaserte løsninger. I stedet har de valgt å tenke nytt.

Nasjonale myndigheter i Norge samarbeidet med den maritime sektoren for å få den første elektriske fergen Ampere på plass i 2014. Dette var det eneste eksempelet politikerne i Hordaland hadde på en elektrisk ferge da de bestemte seg for å satse på grønne fergeavganger.

– Regionale myndigheter presset seg selv til å ta initiativ til å nå FNs klimamål selv om det var en betydelig kostnad ved å bygge ut ladestasjoner for fergene. Selv om nasjonale myndigheter subsidierte 40 prosent av kostnadene, var prisen lokalt på 80 millioner dollar.

– De lokale myndighetene var likevel bestemt på å gjennomføre de grønne tiltakene. Som et resultat har utslippene blitt redusert med 90 prosent. Man trenger en ambisiøs industri, tålmodige frivillige organisasjoner og modige politikere. Nøkkelen er samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det er ikke alltid enkelt å bli gjenvalgt som politiker, derfor trenger vi sterke og modige politikere som tar gode avgjørelser, avslutter Helgesen.

Dagens Perspektiv i Silicon Valley

Silicon Valley i California, USA er sett på som den nye teknologiens Mekka og et arnested for gründere og entreprenørskap. Vår journalist, Camilla Brugrand, reiste til SIlicon Valley – for å møte gründermiljøene, ta tempen på trendene og snakke med nordmenn som har våget å satse i «teknologibransjens Hollywood».

Powered by Labrador CMS