Annonse

Statistikk

Tallene som viser USAs egentlige arbeidsledighet

Tar man med alle som ser etter en fast stilling som betaler mer enn fattigdomsgrensen, sprenges den offisielle statistikken.

Vestland

Tall, størrelser, personer og prioriteringer i kulturlivet i fylket.

Shopping-bonanza i korona-land

Nordmenn går mann av huse – men ikke lenger enn til butikken. Full stans i svenskehandelen er en av årsakene til en oppsiktsvekkende høy vekst i detaljhandelen her hjemme i juni.

13.000 flere fikk uføretrygd i 2019

Ved utgangen av desember mottok i alt 352.200 norske innbyggere uføretrygd – 13.000 flere enn året før. Aldri har flere kvinner mottatt uføretrygd.

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

Synspunkt

Løgn, forbannet løgn og dansk innvandringsstatistikk

Når Sylvi Listhaug vil lære statistikk i Danmark, er det grunn til å følge med. Kampen om fakta hardner til i innvandringspolitikken.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

– Statistikk ser det du ikke ser

Å argumentere mot måling kan synes å gå mot den kanskje viktigste strømningen i samtiden – stordata.

Synspunkt

Norske arbeidsplasser blir tryggere

Soleklar trend i arbeidsuhellstatistikken: Færre dør på jobb.

LønnsvekstKvinner øker mest i lønn

Fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet. Kvinner øker imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Vi brukte 60.000 kroner hver på helse i fjor

Nye etableringerSmir mens jernet er kaldt

Laber stemning i norsk næringsliv satte ingen stopper for virkelystne entreprenører i 2015. Rekordmange gründere brettet opp ermene i fjor.

Har informert Norge i 50 år

SSBs intervjuvirksomhet har 50-årsjubileum

Helseutgiftene øker sterkt: Hver nordmann koster 60.000 helsekroner i året

Helseutgiftene målt per innbygger har økt fra 50.000 kroner i 2011 til 60.000 kroner i 2015. Noe av denne økningen kan forklares med prisendringer. 10 prosent av Norges BNP går nå til helse.

Færre unge i jobb og langt flere langtidsledige

Andelen langtidsledige er i 2, kvartal 2016 oppe i 38 prosent av alle som er arbeidsledige. Det er en økning fra 29 prosent i 2015.

Unge innvandrere holder folketallet oppe

Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia.

Fire prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2016 var det 199 400 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 3, 8 prosent av landets folketall, og 29 prosent av alle innvandrere i Norge. Samlet er det fremdeles flest med flyktningbakgrunn fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea.

39 av 54 folkeavstemminger har endt med ja

De fleste EU-relaterte folkeavstemminger ender med ja.

Fersk fisk fremfor fryst

Over halvparten av all sjømaten som forbrukerne handler for å spise hjemme, er fersk.

Boligprisene opp 1,7 prosent

Boligprisene steg 1,7 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. På samme tid falt imidlertid prisene i Agder og Rogaland, også sammenlignet med 1. kvartal 2015, viser ferske tall fra SSB.

Menn mot kvinner: 60-0

I de 60 største børsselskapene er det null kvinnelige toppsjefer. Det er på tide at styrer og headhuntere tar et grundig blikk i speilet. Og velger en som ikke ligner på dem selv.

Annonse
Annonse
Annonse