Annonse

statsansatte

Statsansatte krever økning i reallønna

Reallønnsvekst og opprettholdelse av kjøpekraft. Det er blant kravene fagforbundene legger på bordet når lønnsoppgjøret i staten starter mandag.

Høyre-kandidat i Nordland vil at statsansatte skal få jobbe hvor de vil

Tiden der statlige arbeidsplasser er knyttet opp til en bygning i Oslo er forbi, mener Høyres Bård Ludvig Thorheim, som er partiets toppkandidat i Nordland.

Fleksibel arbeidstid kan hindre ulovlig overtid

Før jobbet mange statlige ansatte utenfor rammene av den ytre arbeidstiden. Prøveordning med fleksibel arbeidstid peker mot en løsning.

Regjeringen vil etablere egne registre for statsansattes økonomiske interesser

Formålet med en slik registreringsordning er å bidra til større åpenhet om forhold som kan skape uheldige lojalitets- eller interessekonflikter.

Lønnen til fylkespolitikere har økt med 51 prosent på ti år

Fylkesordførere tjener i snitt 1.096.000 kroner i året, viser ny rapport.

ReiseregningerFjerner tidstyv for statsansatte

Fra og med mandag trenger ikke lenger 210.000 statsansatte å hente inn informasjon om kjørelengde manuelt når de fyller ut reiseregning med kilometergodtgjørelse.

Flere jobber i statenStørst økning i avtalte årsverk for kvinner

Veksten i avtalte årsverk i staten fra 2017 til 2018 var størst blant kvinner med 1,4 prosent. Menn hadde en vekst på 0,5 prosent.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

UndersøkelseStatsansatte har ikke tid til nytenkning

– Potensialet for å forbedre arbeidsformer og tjenester i offentlig sektor er stort, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Kraftig økning av lederlønninger i staten

Topplederne i 40 statlige selskaper fikk et solid lønnsløft fra 2016 til 2017. I snitt steg lønna med 6,5 prosent.

Landskapskrigen– Statsansatte i landskap får bedre plass enn de fleste andre

– Dette er mildest talt lite fremtidsrettet, sier lederen for Workplace Strategy hos CBRE Norge, Lise Dybwad, om statsansattes protest mot arealnormen.

Statlige ansatte vil ha mer innflytelse ved omstilling

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse ved omstilling på arbeidsplassen. De vil ha slutt på «liksom-involvering».

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

Regjeringen endrer de etiske retningslinjene for statsansatte og sørger blant annet for å styrke offentlig ansattes ytringsfrihet.

Mellomoppgjøret i staten er i gangLønnssystemet for statlige ansatte i spill

Reallønnsvekst og modernisering av lønnssystemet er nødvendig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, mener arbeidstakerne. Nå starter en måneds lang tvekamp med staten.

Færre ansatte i departementene

Departementene har fått færre ansatte de siste årene, og veksten i direktoratene har bremset opp.

4.000 nye statsansatte i Oslo under Sanner

Antallet statsansatte i hovedstaden har økt med 4.000 stillinger mens Høyre og Frp har sittet i regjering.

Bruddet mellom hovedorganisasjonene i staten blir tydeligere

Statens nye lønnssatser er publisert. Akademikernes medlemmer kan sitte igjen med høyest lønnsvekst.

Statsansatte stoltere av jobben sin

Svein Gjedrem: Vi går mot en ny tid i offentlig sektor

– Det stjeles fra lasset. Man tar penger fra budsjettene og sender regningen nedover i systemene.

Utvalg: Ansatte i staten bør fortsatt ha sterkt stillingsvern

Tjenestemannslovsutvalget leverte i dag sin rapport om endringer i reglene for ansatte i staten.

Annonse
Annonse
Annonse