Annonse

stortingsmelding

Politiets fellesforbund– Overdreven tro på effektivisering

– Regjeringen viser en overdreven tro på effektivisering. Stortingsmeldingen bærer preg av innsparingstiltak.

Regjeringens ferske politimelding– Dette er ikke noe statsbudsjett

Det listes opp med tiltak i den nye Stortingsmeldingen om politiet som regjeringen la fram i dag. Men penger følger ikke med de mange forslagene.

Tiden er kommet for å ta digitalt samfunnsansvar

Digital etikk kan sees som en videreføring av samfunnsansvar. Det vil bli et stort konkurransefortrinn framover, og er på den politiske agendaen. Men hvilket ansvar har den enkelte bedrift for et så stort, vagt tema?

Varsler stortingsmeldingNorske butikker konkurrerer med kinesiske nettbutikker

Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker i en handlegate, er nå blitt en arena der norske, fysiske butikker er i direkte konkurranse med globale nettgiganter.

UtviklingsmeldingenDobler bistanden til fornybar energi og religiøse minoriteter

Stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid» får derimot krass kritikk fra Norsk Folkehjelp som mener regjeringen «viderefører fortidens utviklingspolitikk».

Humanister skal i større grad løse samfunnsutfordringer

«Humaniora i Norge» ble det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

KystopprørMassiv protest mot Sandbergs fiskeforslag

Nord-Norge samler nå tverrpolitiske krefter til kamp mot regjeringens foreslåtte gavepakke til noen få fiskeri investorer, skriver Klassekampen.

KunnskapsdepartementetLærestedene skal få «skreddersy» opptakskravene til utdanning

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) mener professorene har «et poeng» når de svarer at det er problematisk at mange av studentene er for dårlig forberedt og jobber for lite med studiene.

Studentene– Mye positivt – nå forventer vi at Stortinget innfrir

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.

Næringslivet– Godt grunnlag for fagskolereform

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter jubler over stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem fredag.

Anniken Hauglie Vil gjennomgå sikkerheten på sokkelen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler en ny stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel etter flere alvorlige hendelser det siste året.

Tror utviklingsmeldingen blir kansellert i fremtiden

Tidligere fagdirektør i Norad har null tillit til fremtidige politikere og mener derfor det ikke er så viktig hvilken politisk retning den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikk tar.

– Utviklingspolitikk er mer enn bistand

Regjeringen har ikke levert sterkt nok når det kommer til fordeling, demokrati og sivilt samfunn i utviklingsland, mener Norsk Folkehjelp.

Utviklingspolitikk: – Må lære av erfaringer i Afghanistan

Flyktninghjelpen advarer at det bærer galt avsted for norsk bistand om det å hindre innvandring og frykt for terror og ekstremisme skal være styrende.

Ny retning for norsk skole

Stortinget bestemmer i dag hvordan skolen skal se ut i fremtiden.

Sandberg klages inn for Sivilombudsmannen

Har en rekke organisasjoner på nakken etter vedtak om å øke mengden fisk i merdene.

– Kompetanse er nøkkelen

De ansattes kompetanse vil bare bli viktigere for bedriftene i fremtiden, mener andre nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Annonse
Annonse
Annonse