Annonse

styring

Synspunkt

SynspunktSamvirker & god eierstyring

Ulike eierskap har ulike utfordringer knyttet til god eierstyring. Og for samvirker er demokratisk eierskap og vekst er en krevende balanse, skriver Janne Log.

Synspunkt

SynspunktSamvirker & god eierstyring

Ulike eierskap har ulike utfordringer knyttet til god eierstyring. Og for samvirker er demokratisk eierskap og vekst er en krevende balanse, skriver Janne Log.

LederMild i form med steinharde styringsgrep

I tillegg til råd, klarhet og overbevisning har Bent Høie brukt både makt, frykt og fordømmelse for å få det som han vil.

LederMild i form med steinharde styringsgrep

I tillegg til råd, klarhet og overbevisning har Bent Høie brukt både makt, frykt og fordømmelse for å få det som han vil.

Synspunkt

Styring på sosialdemokratisk grunn i en post-koronatid

Velferdssamfunnet vil trenge oss alle, de statsdrevne virksomheter, de kommunale, de ideelle, og de private, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Styring på sosialdemokratisk grunn i en post-koronatid

Velferdssamfunnet vil trenge oss alle, de statsdrevne virksomheter, de kommunale, de ideelle, og de private, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Hva er egentlig en lærende organisasjon?

Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Den dominerende tenkningen om organisasjonsledelse, har for lengst gått ut på dato.

Synspunkt

Hva er egentlig en lærende organisasjon?

Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Den dominerende tenkningen om organisasjonsledelse, har for lengst gått ut på dato.

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

Fra nyttår ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Direktører i statsforvaltningen svarer om ABE-reformenEffektiviseringskrav går utover samfunnsoppdraget

Synspunkt

PolitireformenBedre tjenesteyting i en mer sentralisert struktur

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet sin side – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

Synspunkt

PolitireformenBedre tjenesteyting i en mer sentralisert struktur

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet sin side – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

LederSektorstyrt sentralisering

Sentralisering følger av statens organisering og politikernes tro på den høyere kompetansens velsignelse. En kunne like godt sagt rett ut at prisen en vil betale, er nedbygging av distrikts-Norge.

LederSektorstyrt sentralisering

Sentralisering følger av statens organisering og politikernes tro på den høyere kompetansens velsignelse. En kunne like godt sagt rett ut at prisen en vil betale, er nedbygging av distrikts-Norge.

Synspunkt

Målstyring i organisasjoner: Som man reder, så ligger man

Overdreven bruk av målstyring kan skape vanstyre. Det som kan telles favoriseres. Kvantitet får forrang framfor kvalitet.

Synspunkt

Målstyring i organisasjoner: Som man reder, så ligger man

Overdreven bruk av målstyring kan skape vanstyre. Det som kan telles favoriseres. Kvantitet får forrang framfor kvalitet.

Synspunkt

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

Synspunkt

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

LederStyringskåthet og sentralisme

For politikerne på Stortinget er det viktigere å få markert sitt parti enn å hegne om lokaldemokratiet. I pur styringskåthet pøser de på med bemanningsnormer og diktater til kommunestyrene.

LederStyringskåthet og sentralisme

For politikerne på Stortinget er det viktigere å få markert sitt parti enn å hegne om lokaldemokratiet. I pur styringskåthet pøser de på med bemanningsnormer og diktater til kommunestyrene.

6 måter du kan ta styringen i et rom på uten å si et ord

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

Lederutfordringen

Trine Skei GrandeHun må lære av Fremskritts­partiet

Skal regjeringsprosjektet til Venstre og Trine Skei Grande bli en suksess må de lære av Frp. De må våge å fronte saker som får sosialiberale hjerter til å banke selv om regjeringspartnerne er uenig. Hvis ikke vil Venstre miste både partisjel og enda flere velgere.

LederStyret som sandpåstrøer

Finansdepartementet bør rydde opp i styringsrotet som SSB lider under ved enten å styre selv eller la styret få nødvendig makt og myndighet.

LederStyret som sandpåstrøer

Finansdepartementet bør rydde opp i styringsrotet som SSB lider under ved enten å styre selv eller la styret få nødvendig makt og myndighet.

Svensk studiePapirarbeid går på arbeidsgleden løs

Altfor mye papirarbeid og administrasjon gir mindre arbeidsglede og noen yrkesgrupper risikerer også å miste kunnskap, viser svensk studie.

DanmarkNedsetter egen ledelseskommisjon for offentlig sektor

Danskene ønsker seg en mer fleksibel offentlig sektor. Etter planen skal kommisjonen levere en rapport om hvordan offentlig sektor bør fornyes innen et år.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Samferdsel: Krevende styring på skinnene

Fra januar skal Samferdselsdepartementet styre jernbanen på en helt ny måte. Det er duket for forvaltningsmessig nybrottsarbeid - og litt klabb og babb.

Industrileder ber Staten styre Statoil mer

– Det er krise i vår industri. Denne kunne vært mindre, om Staten hadde hatt mer styring over Statoil. Dette sier milliardæren og industrilederen Ståle Kyllingstad fra sitt kontor i Sola utenfor Stavanger.

Annonse
Annonse
Annonse