Annonse

tjenestemannsloven

FagbevegelsenFrykter ny lov gir regjeringen mer makt over ansatte i staten

Denne uken la regjeringen frem et nytt lovforslag som skal sikre at de best kvalifiserte søkerne får jobber og stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser i staten. Men fagbevegelsen er langt fra fornøyde. De mener de statsansattes uavhengighet svekkes.

Venstre foreslår å fjerne tjenestemannsloven

I kampen mot midlertidige ansettelser, foreslår Venstres programkomité å skrote tjenestemannsloven. Komiteen vil også ha nasjonal minstelønn mot sosial dumping.

Kamp om akademisk midlertidighet

Det ligger an til en kamp på Stortinget om bruken av midlertidige stillinger ved universitetene og høyskolene. Nytt lovforslag vekker sinne hoos arbeidstakerorganisasjonene.

Fagforeninger raser mot forslag til ny tjenestemannslov

– Departementsråden har blamert seg kraftig

Professor ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, mener rollen departementsråd Villa Kulild har hatt i den såkalte Storli-saken, i verste fall kan ende med hennes avgang.

LO: – Fornøyd med lovforslag

Tjenestemannsloven: – En god rapport, som understøtter mye av det vi har ment lenge.

Utvalg: Ansatte i staten bør fortsatt ha sterkt stillingsvern

Tjenestemannslovsutvalget leverte i dag sin rapport om endringer i reglene for ansatte i staten.

Nå står embedsmennene for tur

Flere hundre års utvikling av arbeiderrettigheter er samlet i arbeidsmiljøloven. Da er det ikke så rart at fagbevegelsen markerer et politisk taktskifte med tidenes politiske streik. Neste lov ut er Tjenestemannsloven som regulerer midlertidighet i staten, og der syndes det mer.

Tjenestemannsloven neste: Nå står embedsmennene for tur

Flere hundre års utvikling av arbeiderrettigheter er samlet i arbeidsmiljøloven. Da er det ikke så rart at fagbevegelsen markerer et politisk taktskifte med tidenes politiske streik. Neste lov ut er Tjenestemannsloven som regulerer midlertidighet i staten, og der syndes det mer.

Annonse
Annonse
Annonse