Annonse

trossamfunn

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

Leder Formalisme mot katolikkene

Katolikkene bør ikke fratas 100 millioner de har rett på. Hvis ikke Høyesterett omgjør dommen i Lagmannsretten, bør de ta saken til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Muslimske trussamfunn veks, medan kristne mistar medlemmar

Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn

Mandag vil Arbeiderpartiet fremme forslag om integrerings- og likestillingskrav for at trossamfunn skal få statsstøtte.

LederStaten tilbyr kirken 100 prosent

Regjeringen tilbyr seg å ta hele regningen for kommunene og øke bevilgningene til Den norske kirke med 3,5 milliarder kroner. Kirken er inngrodd i det bestående og vil ha det som det er. De vet ikke sitt eget beste, skriver redaktør Magne Lerø.

Leder Som Johaug så katolikkene

Tingrettens dom, som innebærer at Oslo katolske bispedømme må betale tilbake 40,5, millioner kroner i statsstøtte, mangler bare et stavtak på å være like urimelig som dommen mot Therese Johaug. Selvsagt vil de anke, skriver redaktør Magne Lerø

Statskirken er definitivt historieKun penger igjen i forholdet mellom kirke og stat

500 år etter reformasjonen og på samme dag som statskirken er historie, sier 42 prosent at «Norge er et kristent land». 34 prosent mener «nei».

Store trosutgifter for kommunene

Kommunene må dekke kirkens vedlikeholdsutgifter og øke tilskuddene til tros- og livssynssamfunn. Finansieringsordningen må endres om trossamfunnene skal likebehandles, mener kulturbyråd.

SV vurderer kvinnekrav i styrene til trossamfunn

SV vurderer å stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunn som mottar statsstøtte. Bare tre av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner.

Juridisk villspor om tro

Velmenende jurister og politikere av SVs støpning er i ferd med å undergrave respekten for menneskerettigheter når de tar til ord for å bruke politisk makt mot småtterier i den norske andedammen, skriver redaktør Magne Lerø.

Uforstandig utredningsiver

Om Stortinget i morgen samler seg om å utrede muligheten for å trekke tilbake støtte til trossamfunn, har vi fått et nytt eksempel på hvordan kollektiv uforstand fører til økt byråkratisering, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse