Annonse

utviklingspolitikk

Kirkens Nødhjelp– SV og KrF har den beste politikken for å skape en mer rettferdig verden

Verdensborgere flest kommer derimot dårlig ut av Fremskrittspartiets politikk, skal vi tro den frivillige organisasjonen.

Den stille sultenNorge henger etter i arbeidet med ernæring

159 millioner barn får for lite eller feil mat i sine første leveår. En ny studie viser at Norge ikke prioriterer ernæring i sin globale utviklingspolitikk.

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Bistand og utviklingStor uenighet om mandatet til Norfund

Regjeringen bruker milliardbeløp i statsbudsjettet på å finansiere utviklingsfondet Nordfund. Likevel klarer ikke norske stortingspolitikere å enes om Nordfund er en finansinstitusjon eller en bistandsaktør.

Tror utviklingsmeldingen blir kansellert i fremtiden

Tidligere fagdirektør i Norad har null tillit til fremtidige politikere og mener derfor det ikke er så viktig hvilken politisk retning den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikk tar.

– Å fremme egeninteresser går på bekostning av bistanden

Redd Barna frykter at utviklingspolitikken skal gå på bekostning av utenriks- og sikkerhetspolitikken.

– Utviklingspolitikk er mer enn bistand

Regjeringen har ikke levert sterkt nok når det kommer til fordeling, demokrati og sivilt samfunn i utviklingsland, mener Norsk Folkehjelp.

Utviklingspolitikk: – Må lære av erfaringer i Afghanistan

Flyktninghjelpen advarer at det bærer galt avsted for norsk bistand om det å hindre innvandring og frykt for terror og ekstremisme skal være styrende.

UD og NHO skal samarbeide i utviklingsland

– Utviklingspolitikken er svekket

Klima, våpen og handelspolitikk slår beina under utviklingspolitikken, viser Kirkens Nødhjelp i ny rapport.

Annonse
Annonse
Annonse