Annonse

vei

Dårlig veidrift rammer eldre og rullestolbrukere

Dårlig veivedlikehold kan i verste fall hindre eldre og rullestolbrukere i å delta i samfunnet på lik linje med andre, viser en ny rapport.

Dette er de største utgiftspostene i offentlig forvaltning

Nye tall viser at utgiftene til pensjon og sosiale tjenester utgjorde 675 milliarder kroner i 2018. Det utgjør nesten 40 prosent av samlede offentlige utgifter i fjor.

KollektivtransportTog- og flyprisene har økt mest i Europa

Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest i Norge, også sammenliknet med andre europeiske land.

Transportplan møtes med ekspert-tvil

Bevilgningene må betydelig opp fra dagens nivå for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på vei og bane, mener en gruppe eksperter.

Valg, veivalg og industri

Valgkampen går mot slutten, snart vet vi hvem som skal styre norske kommuner de neste fire årene. Heller ikke for industri og næringsliv er det uten betydning hvem som bestemmer lokalt. Vi er – for å si det forsiktig – avhengig av at norske kommuner leverer de tjenester som gjør det attraktivt og gunstig for næringsdrivende å lokalisere seg nettopp hos dem.

Vann mest ødeleggende for asfalt

På enkelte veier kan vi spare store summer ved å skifte til mer slitesterk asfalt. Kanskje snakker vi om flere hundre millioner i året. I sum er vann det meste ødeleggende. Salt ødelegger mindre enn antatt.

lyntog.jpg

Misfornøyde med vei og jernbane

Satsingen på vei og jernbane irriterer norske ledere.

tog_nsb.jpg

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder til samferdsel

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder kroner mer til vei og jernbane fra 2014 og de neste ti årene, melder NRK.

Annonse
Annonse
Annonse