Annonse
Foto: Shutterstock.com

Planlegg styrearbeidet

Styreutvikling Østfold skriver at du ved å fastsette en årsplan for styrearbeidet kan bidra til økt effektivitet. I tillegg må styret sikre at det får behandlet det som er lovpålagt eller det som vedtektene og mandatet pålegger styret.

Første bud er å fastsette alle datoene for ordinære styremøter et år fram i tid, og avklare at alle kan møte. Skulle det ikke bli behov for et møte, er det lettere å kansellere det enn å finne en ny møtedato.

Ordinære styremøter har i utgangspunktet flere faste saker, og sakene er det nesten umulig å utelate – men de sakene som normalt bare skal behandles en gang per år, kan lett glemmes.

Eksempler på årlige saker:

  • Organisering og avklaring om tilstrekkelig kompetanse
  • Personalpolitikk
  • HMS med eventuell tilhørende katastrofeplan
  • Forsikringsordninger
  • Sikkerhetsvurdering
  • Risikoanalyse
  • Strategi
  • Fastsettelse av budsjettrammer
  • Fastsettelse av budsjett med tilhørende planer

Budskapet er at sakene som er tidsuavhengige bør legges til styremøter hvor det erfaringsmessig er mindre belastning. Da vet styret når det skal opp og behøver ikke ta opp saken før den er planlagt.

Annonse
Annonse