Annonse

styrearbeid

Ansatte egen styreleder i ny jobb som sjef

Tok deretter over som styreleder selv.

Synspunkt

Styret bør oppdatere lederkravene til vår tid

Kravene må reflektere det sosiale livet i en organisasjon, skriver Terje Hofsmarken.

Synspunkt

Styret bør oppdatere lederkravene til vår tid

Kravene må reflektere det sosiale livet i en organisasjon, skriver Terje Hofsmarken.

StyrearbeidSlik skaper du et effektivt styre

Skal du få styret til å fungere godt sammen, må du få med deg det som skjer under overflaten i styremøtene.

Synspunkt

SynspunktStyreansvar kan ikke forsikres bort

Å tro at ved å tegne en styreforsikring så er man sikret, er en feilslutning med store potensielle konsekvenser for styret og det enkelte styremedlem, skriver Frode Solberg ved BI.

Synspunkt

SynspunktStyreansvar kan ikke forsikres bort

Å tro at ved å tegne en styreforsikring så er man sikret, er en feilslutning med store potensielle konsekvenser for styret og det enkelte styremedlem, skriver Frode Solberg ved BI.

Synspunkt

Styreevaluering som virker

Skal kritiske innspill komme fram og resultatene føre til forbedring, er det viktig å vite hvordan man skal gjennomføre styrets egenevaluering, skriver Bjarne Aamodt i iStyrelsen.

Synspunkt

Styreevaluering som virker

Skal kritiske innspill komme fram og resultatene føre til forbedring, er det viktig å vite hvordan man skal gjennomføre styrets egenevaluering, skriver Bjarne Aamodt i iStyrelsen.

Snu opp-ned på styremøtet, og ta bedre beslutninger

Målet er å få fram størst mulig bredde i synspunkter, før styret tar et valg.

StyrearbeidMå ta tøffere beslutninger under kriser

Kristin H. Holth gikk fra å være toppsjef i DNB til styremedlem på fulltid da Norge stengte ned i mars. Hennes første møte på styrene hun ble valgt inn i skjedde over teams. Det hadde sine utfordringer.

Synspunkt

6 ledelsesråd til styrer

Vi trenger nå god ledelse gjennom aktive styrer som evner å tenke langsiktig, skriver Frode Solberg.

Synspunkt

6 ledelsesråd til styrer

Vi trenger nå god ledelse gjennom aktive styrer som evner å tenke langsiktig, skriver Frode Solberg.

– Styret måtte skifte gir totalt

​​​​​​​Styreledervervet ble nesten fulltidsjobb for Helge Jordheim da koronakrisen stanset de fleste av Litteraturhusets aktiviteter, og avgjørende beslutninger måtte tas raskt.

Arbeidsrettsadvokat– Ikke bli sittende på gjerdet

Hvis ikke styret gjør jobben sin, kan de dømmes til å betale erstatning. Arbeidsrettsadvokat advarer mot å sitte på gjerdet, selv om situasjonen skifter fra dag til dag.

– Ta vare på menneskene

Styrene må være oppmerksom på den ekstra belastningen de ansatte utsettes for nå, og sørge for at de som er mest utsatt blir tatt godt vare på, sier BI-forsker.

Når koronakonkursen truer– Styret må være tettere på

– Den største feilen er å ikke gjøre noe. Styrene må være aktive og ta tak i situasjonen, sier Gro Brækken, generalsekretær i Norsk institutt for styremedlemmer.

Synspunkt

Den store styre-prøven

Hvor var styret ditt da Erna stengte Norge, spør Turid E. Solvang.

Synspunkt

Den store styre-prøven

Hvor var styret ditt da Erna stengte Norge, spør Turid E. Solvang.

Synspunkt

Styret og digital strategi – 7 råd

En minimumsforventning til dagens styrer må være at de har en grunnleggende forståelse for digitalisering og ser digital forretningsutvikling i et større strategisk perspektiv for hele virksomheten, og ikke kun som effektiviseringstiltak og kostnadsbesparelser.

Synspunkt

Styret og digital strategi – 7 råd

En minimumsforventning til dagens styrer må være at de har en grunnleggende forståelse for digitalisering og ser digital forretningsutvikling i et større strategisk perspektiv for hele virksomheten, og ikke kun som effektiviseringstiltak og kostnadsbesparelser.

Dette gjør de i super-styrene

Styrene som får de beste resultatene bruker mindre tid på regnskap og rapportering. Der klarer de å løfte blikket og se framover.

Synspunkt

Styrenes nye maktposisjon

Styring på armlengdes avstand selges som ledd i en forenklingspolitikk fra regjeringen. Akademia må gå inn i denne debatten, skriver Noralv Veggeland.

Synspunkt

Styrenes nye maktposisjon

Styring på armlengdes avstand selges som ledd i en forenklingspolitikk fra regjeringen. Akademia må gå inn i denne debatten, skriver Noralv Veggeland.

Lederverktøy

Styrearbeid– Ikke vær naiv

Globalisering, digitalisering og strengere krav til styrene gjør at sårbarheten øker.

Kraftig økning i erstatningskrav mot styret

I fjor var det over 105 saker om styreansvar i rettssystemet, en stor økning fra tidligere år.

Synspunkt

Foretaksorganisering i offentlig sektorStyrer uten reell myndighet?

Frode Solberg reiser spørsmål ved styrene i offentlige virksomheter.

Synspunkt

Foretaksorganisering i offentlig sektorStyrer uten reell myndighet?

Frode Solberg reiser spørsmål ved styrene i offentlige virksomheter.

Styreekspert om bomselskapet Ferde– Daglig leder bør gå av, og styret bør se på sin behandling av sakene

I privat sektor hadde styret vært tøffere, mener Frode Solberg ved Handelshøyskolen BI.

200 amerikanske toppledereSetter samfunnsansvar foran profitt

Kapitalismens absolutte høyborg vakler. Nå vil ikke toppsjefene i noen av USAs 200 største selskaper lenger sette aksjonærenes behov foran alle andre hensyn.

Advarer mot å heve styrehonorarene

Mens næringsministeren åpner for å heve styrehonorarene, advarer opposisjonen mot lønnsgallopp for toppene og økende forskjeller.

Helsestyrene– Ikke stedet for ­hallingkast

– Vi har utstyrt oss med mye styrearbeid i helsevesenet. Det kan stilles spørsmål ved om det er påkrevd, sier avtroppende styreleder i Helse Nord, Ansgar Gabrielsen.

Synspunkt

Styrer og kriseledelse

Når krisene treffer, er det sjelden at deres karakter, innhold, start, utvikling og slutt er som forventet. Er det mulig å forberede seg på slike typer og former for usikkerhet og ubehageligheter?

Synspunkt

Styrer og kriseledelse

Når krisene treffer, er det sjelden at deres karakter, innhold, start, utvikling og slutt er som forventet. Er det mulig å forberede seg på slike typer og former for usikkerhet og ubehageligheter?

Synspunkt

Ansatterepresentasjon i styretInteressestyrt, irriterende eller irrelevant?

Kun to prosent av ansattrepresentantene sier at de tar utgangspunkt i fagforeningens interesser i sitt styrearbeid.

Synspunkt

Ansatterepresentasjon i styretInteressestyrt, irriterende eller irrelevant?

Kun to prosent av ansattrepresentantene sier at de tar utgangspunkt i fagforeningens interesser i sitt styrearbeid.

Synspunkt

Styret blir bedre med ansatte representert

I de aller fleste styrer jeg har vært leder i eller medlem av, har de ansattes representanter bidratt på en god måte.

Synspunkt

Styret blir bedre med ansatte representert

I de aller fleste styrer jeg har vært leder i eller medlem av, har de ansattes representanter bidratt på en god måte.

Forskningsrådets styre kan ha brutt med egne vedtekter

Styret lot administrasjonen stå som avsender på kontroversielle forslag. Styreekspert: – Slik jeg ser det, er det i ikke i tråd med vedtektene.

Mannlige styrekandidater ble vurdert etter utseendet. Ikke kvinnene.

Det viser en undersøkelse forskere har gjort i Storbritannia.

Norske styrer er overraskende passive

Det er manglende oppmerksomhet om styrearbeid og eierskap i akademia, og corporate governance-folk kan for lite om ledelse. Denne uheldige kombinasjonen overrasker FAFO-forskerne Inger Marie Hagen og Elin Svarstad.

Hvor var styret da Borgen falt?

Etter hvitvasking, skatteunndragelser og ­potensielt gigantiske bøter, har toppleder Thomas F. Borgen i Danske Bank gått av. Men hvor har styret vært alle disse årene?

– Kjønnskvotering har en signaleffekt

Tre trender i styrerommene

Det vil sitte flere kvinner og flere profesjonelle styremedlemmer i styrene, og mer av styrearbeidet vil foregå digitalt, ifølge ny styrerapport fra Insead.

Finn din plass i styret

Du har et individuelt ansvar som medlem av et styre. Det er viktig at du følger et sett av regler.

LederKreditorer og eiere som problem

Når Sven Ombudstvedt trekker seg fra Norske Skog, er det et nytt eksempel på at det ofte er eierne, ikke daglig leder som er problemet når en toppsjef kaster kortene, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKreditorer og eiere som problem

Når Sven Ombudstvedt trekker seg fra Norske Skog, er det et nytt eksempel på at det ofte er eierne, ikke daglig leder som er problemet når en toppsjef kaster kortene, skriver redaktør Magne Lerø.

Styreleder og daglig leder i en og samme person – et problem?

SYNSPUNKT Nesten 40 prosent av norske små- og mellomstore bedrifter (smb) har lik styreleder og daglig leder. Hva har det å si for ønsket vekst og verdiskapning?

Styreleder og daglig leder i en og samme person – et problem?

SYNSPUNKT Nesten 40 prosent av norske små- og mellomstore bedrifter (smb) har lik styreleder og daglig leder. Hva har det å si for ønsket vekst og verdiskapning?

Telenor-styret fastholder sin tillit til konsernsjef Sigve Brekke

Etter å ha sittet sammen i to dager, opplyste styret i en børsmelding tirsdag kveld at de mener Brekke er den rette til å lede Telenors arbeid med å sette konsernets nye strategi ut i livet. Det fremgår også at styret står samlet bak denne avgjørelsen.

Ny studie fra IESEForskere oppfordrer styrer til å lytte til folk som ikke er eksperter

Styrearbeid: Slik blir du et bedre styremedlem

Styremedlemmer- og ledere bør søke å lære av hverandres ulike hverdager. Hvis ikke, kan de lett bli værende i sine egne bobler, mener styreeksperter.

– Betenkelig med for mange styreverv

EUs regelverk tillater ikke styreledere- og medlemmer i betydningsfulle finansinstitusjoner å inneha mange verv.

Annonse
Annonse
Annonse