Annonse

Trøndelagspoliti frykter å tape økokrim-kampen

Hvordan man skal komme den stadig mer organiserte arbeidslivskriminaliteten til livs har lenge vært et tema både i politikretser og i andre offentlige etater. Nå uttaler lederen for Sør-Trøndelag politidistrikts økokrim-team, Morten Dombu, at han tror arbeidet mot arbeidslivskriminaliteten må organiseres annerledes om det skal ha noen større effekt enn i dag.

– Vi sitter på hver vår tue og arbeider med de samme sakene, men på hver vår måte. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal sitte i forskjellige hus og jobbe mot de samme problemene. Vi må kunne dele mer informasjon, uttalte Dombu på et seminar om arbeidslivskriminalitet i sommer ifølge Klassekampen.

Han mener denne manglende samordningen gjør at politiet «famler i blinde» når det kommer til å få tatt de virkelig store fiskene i arbeidslivskriminaliteten.

– Vi famler litt i blinde når det kommer til arbeidskriminalitet. Vi henger stadig etter de kriminelle, som finner nye måter å kjøre slalåm rundt regelverket for ikke å bli tatt, sier han.

Fellesforbundet enige

Også Fellesforbundets avdeling i Trondheim, som organiserer svært mange av LOs medlemmer i privat næringsliv i byen, er enig i at mye kunne vært gjort for å bedre og effektivisere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det gjelder imidlertid ikke bare samarbeidet med politiet, men også de andre kontrolletatene, sier Ingjald Gaare i Fellesforbundet i Trondheim.

– På papiret har vi et godt samarbeid, men Arbeidstilsynet er en selvstendig organisasjon som skal være nøytral i forhold til partene i arbeidslivet. De bestemmer selv, og markerer ofte overfor oss at de kjører sitt eget løp, forklarer han til Klassekampen.

Annonse
Annonse