Annonse

Arbeidslivskriminalitet

SkatteetatenPandemien har ført til økende risiko for arbeidslivskriminalitet

Covid-19-situasjonen har hatt en sterk og negativ påvirkning på økonomien i mange land i verden, og Norge vil være et attraktivt land å søke seg til.

Ny forskrift for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Et forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet sendes ut på høring onsdag.

Koronaåret 2020Nav reduserte kontrollen – anmeldelser for trygdesvindel ble halvert

Antall anmeldelser for trygdesvindel gjorde et styrtdykk i fjor. Nav måtte kutte i kontrollen for å ta seg av koronarammede arbeidstakere, forteller Nav-direktør Hans Christian Holte.

Regjeringen vil forby lønn i kontanter

Regjeringen fremmer et forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank.

Mæland vil la etater innen A-krim utveksle taushetsbelagt info

Regjeringen ønsker at offentlig ansatte skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger på tvers av etater som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

Vil gi Arbeidstilsynet mer makt til å slå ned på ulovlig lave lønninger

Det foreslås også at Statens vegvesen vil kunne gi Arbeidstilsynet opplysninger om utenlandsk godstransport og turbusselskaper som bryter kravet om minstelønn.

Slik er det kriminelle arbeidslivet i 2020

Bruker falsk dokumentasjon for å skjule seg for myndighetene.

Skatteetaten og Statnett inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter.

Fem tiltak mot arbeidskriminalitet og useriøse arbeidsforhold

– Puslete og tafatt innsats mot sosial dumping, mener EL og IT Forbundet om regjeringens forslag.

Revisortopp advarer politikere mot å «forenkle» bort tilliten i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er en enorm verdi. Men mange politikere tar den for gitt, mener revisortopp. – Veldig risikofylt.

– Forebygging mer effektivt enn sanksjoner

Over halvparten av virksomhetslederne i en rekke bransjer må konkurrere med aktører som driver ulovlig. Men strengere sanksjonering er ikke nødvendigvis veien å gå, mener Skattedirektøren.

ArbeidslivskriminalitetStyrker kontrollinnsatsen

Kriminelle tilpasser seg. Derfor lanserer regjeringen sin nye strategi mot arbeidslivskriminalitet. Målrettede tiltak, økt kontroll og styrket samarbeid er hovedoppskriften.

Ap med lovforslag mot sosial dumping

Ap vil sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til livs. Et av tiltakene er å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i den norske menneskerettsloven.

Politikerne ­varsler nye tiltak mot a-krim

Ap vil blant annet offentliggjøre domsavsigelser og sanksjoner ved brudd på arbeidslivslovgivningen.

Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminelle

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at arbeidslivskriminalitet må straffes hardere. Og at de dømte i langt større grad må fratas utbyttet fra sin ­kriminelle virksomhet.

Karrieresteg

Hun skal lede arbeidet med arbeidslivskriminalitet

Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser.

LederFrihet som problem

Vi må betale en pris for frihet over landegrensene. Kampen mot arbeidslivskriminalitet betyr at det må gjøres vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge.

LederFrihet som problem

Vi må betale en pris for frihet over landegrensene. Kampen mot arbeidslivskriminalitet betyr at det må gjøres vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge.

LederMindre hvitsnipp-jakt?

Det er politikernes privilegium og oppgave å prioritere. Vi må regne med at en sterkere bekjemping av arbeidskriminalitet fører til at det blir satt kloa i noen færre hvitsnippforbrytere en periode.

LederMindre hvitsnipp-jakt?

Det er politikernes privilegium og oppgave å prioritere. Vi må regne med at en sterkere bekjemping av arbeidskriminalitet fører til at det blir satt kloa i noen færre hvitsnippforbrytere en periode.

Regjeringen ser på tiltak for færre innleide arbeidere

Ap vil skjerpe innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Oslo–politietFår ikke anmelde arbeidslivskrim

Samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Skanska Norge og Skatteetaten inngår samarbeid for å forsterke innsatsen mot kriminelle aktører i byggebransjen.

NHO: Et ran av fellesskapet

Kriminalitet i arbeidslivet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet: – Sterkere sammen

Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode, skriver skattedirektøren.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet: – Sterkere sammen

Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode, skriver skattedirektøren.

I disse bransjene er det størst aksept for skattejuks

Aldri før har sjansen for å slippe unna med skattejuks vært så lav, tror bedriftsledere. Samtidig blir de kriminelle i arbeidslivet stadig mer tilpasningsdyktige.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

Stadig fremgang i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de seneste årene, og at en nedgang kan være nært forestående. Skatteetaten berømmer regjeringens satsing på tverretatlig samarbeid, men LO mener mye gjenstår.

Arbeidslivskriminalitet– Enklere for de seriøse og verre for de kriminelle

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Entreprenør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Nytt samarbeid mot a-krimFlere titalls kriminelle nettverk avslørt • 60 millioner kroner inndratt • 37 personer utvist fra landet

Et samarbeid mellom tunge offentlige aktører mot kriminalitet i arbeidslivet ble trappet kraftig opp fra 2015 til 2016. Det ga tydelige resultater, viser årsrapporten som nå foreligger. Aktørene selv er redd de bare skraper i overflaten.

Elleve kriminelle nettverk i arbeidslivet avslørt

Senteret som jobber med arbeidslivskriminalitet i Oslo sier det har avslørt elleve kriminelle nettverk som opererer i hovedstaden.

Oppkjøringen til lønnsoppgjøret i gang– Moderasjon, men intet nulloppgjør

Tradisjonen tro sliper partene i arbeidslivet knivene foran årets inntektsoppgjør. Men én ting er de enige om: Moderasjonstida er ikke over.

Regjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskrim

Mer koordinering og bedre informasjonsflyt mellom offentlige etater. Slik vil regjeringen få bukt med kriminelle i arbeidslivet.

NHO– Prioriter lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet.

Nye anbefalingerSuperenhet skal knuse kriminalitet i arbeidslivet

Det rustes opp for krig mot kriminelle i det offentlige arbeidslivet. En styrket felles etterretningsenhet og mer informasjonsutveksling er neste steg.

Arbeidslivskriminalitet: Felles innsats gir resultater

Fattige som jobber på slavelønn, salg av falske «firmapakker» til kriminelle bander og trygdesvindel satt i system. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er blitt mer koordinert og profesjonalisert det siste året.

Sikkerhetseksperter slår alarm om nettkriminalitet

Nettkrim er nå den tredje vanligste typen kriminalitet i Norge. Både enkeltpersoner, bedrifter og det offentlige rammes. Årlige tap ligger på rundt 19 milliarder kroner.

31 kriminelle aktører i arbeidslivet avslørt i 2015: – Toppen av isfjellet

Verdens verste land for arbeidere

Hviterussland er verdens verste land å være arbeidstaker i, tett fulgt av Kina og Columbia, viser fersk rapport. Drap, forsvinninger og tvangsarbeid er ikke uvanlig i verdens 10 verste land å jobbe i.

Annonse
Annonse
Annonse