Annonse
LO-leder Gerd Kristiansen er ikke fornøyd med oljepengebruken til regjeringen i statsbudsjettet for 2016. Foto: Trond Isaksen

LO fornøyd med regjeringen

– Dette viser hva vi kan få til med et godt trepartssamarbeid, sier LO-leder Gerd Kristiansen på organisasjonens hjemmesider.

Regjeringen har fulgt opp LOs krav om bruk av lærlinger og kortere kontraktkjeder i offentlige kontrakter. Kunnskapen om utleie av arbeidskraft skal styrkes, og likebehandlingsreglene i vikarbyråene utredes i løpet av 2015. Samarbeidet mellom ulike kontrolletater skal også bli tettere og mer effektivt over hele landet.

– Det viktigste er at vi har fått på plass en slik bred strategi for innsatsen fremover, forankret hos statsministeren. Ikke minst skal strategien få skatte-, justis- og næringsmyndighetene tydelig med på laget for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv, sier Kristiansen.

LO skriver at mange av punktene i strategien vil måtte utvikles videre, og at det er en tett sammenheng mellom arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det må tas hensyn til i det videre arbeidet.

Kristiansen mener det blir viktig å få aktiv gjennomføring og god konkretisering av strategien.

– Dette er et startskudd, og LO vil følge godt med og bidra, sier Kristiansen.

 

 

 

 

 

Annonse
Annonse